Villkor för CCCs Köpa CCD

Genom att skicka in din annons via formuläret godkänner du alla nedanstående villkor som är tillämpliga för ditt val av annonstyp.
Läs noggrant den text som finns på denna sida, du hittar dem även i formuläret.


Publicering

Genom att skicka in din annons godkänner du publicering av den och alla uppgifter, foton, detaljer i annonsen.
Annonsen godkänns för publicering under vald kategori här på Chinese Crested Clubs Köpa CCD samt i förekommande fall även i Kinesposten, årsboken, Facebook, instagram eller liknande
Du ansvarar för att alla insända och ifyllda uppgifter är korrekta och om något vid granskning saknas eller är felaktiga kommer annonsen inte godkännas för publicering.
Vi kontaktar dig isåfall.
Chinese Crested Club förbehåller sig rätten att när som helst välja att ta bort annonsen eller inte godkänna annons om den bryter mot våra regler för annonsering.


Generella krav för annonser

Följande gäller samtliga annonsörer i samtliga kategorier.
Genom att skicka in en annons godkänner du publicering av denna och alla uppgifter i annonsen. CCC har inget ansvar för publicerade annonser eller deras riktighet och friskriver sig från allt ansvar för de affärer som görs via detta annonsplank.

 • Svenska Kennel Klubbens grundregler samt Jordbruksverkets regler & Chinese Crested Clubs rekommendationer gäller alla annonser där det är tillämpligt. Annons som bryter mot någon av dessa publiceras inte.
 • Annonsören ska vara medlem i CCC med undantag för följande kategorier: Hanhundslistan och Hund Till Salu/Omplacering
 • Vid försäljning och avtal gällande hundar ska SKKs avtal användas om säljaren är uppfödare, om säljaren är privatperson ska alternativt köpeavtal upprättas.
 • Alla hundar som annonseras ut via CCC ska vara registrerade i SKK och ha stamtavla. Hundar som är äldre än 4 månader ska vara registrerade i Jordbruksverkets Hundregister.
 • Alla för kategorin obligatoriska fält ska vara korrekt och sanningsenligt ifyllda.
 • Annonsör som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN/CCC får inte annonsera under perioden som åtgärden är gällande.

Särvillkor för respektive kategori:


Hanhund till avel 
För Hanhund till avel gäller att hanen SKA uppfylla klubbens avelsrekommendationer för avel gällande hälsa och ålder. Annonsören förbinder sig också att inte upplåta hanen till tik som ej uppfyller rekommendationerna för avel eller tik ej registrerad hos SKK.

Öppen för alla, även icke medlemmar
Gratis för uppfödare på uppfödarlistan
Annonspris 30 kr för medlemmar som ej listas på uppfödarlistan
Annonspris 100kr för ej medlem i CCClub
Publiceras i Kinesposten, 1 bild, om den ges ut under annonstiden
1 bild ingår i annonsen som publiceras på CCCs Köpa Hund.
Annonsen är aktiv i 90 dagar och ny avgift tillkommer för varje ny period.


Hund till salu/Omplacering 
För Hund till salu/Omplacering gäller att kategorin är öppen för alla, även ej medlemmar i CCC.
Hunden ska vid försäljning/omplacering vara minst 6 månader och säljas/överlåtas enligt SKKs regler med SKKs köpeavtal om säljaren/överlåtaren är uppfödare.
Giltigt veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar vid leverans ska tillhandahållas av säljaren/överlåtaren.
I de fall säljaren/överlåtaren är privatperson gäller samma som ovan med undantaget att säljaren/överlåtaren ska tillhandahålla eget avtal där alla villkor tydligt ska framgå.

Öppen för alla, även icke medlemmar
Gratis för uppfödare på uppfödarlistan
Annonspris 30 kr för medlemmar som ej listas på uppfödarlistan
Annonspris 100kr för ej medlem i CCClub
Publiceras i Kinesposten, 1 bild, om den ges ut under annonstiden.
1 bild ingår i annonsen som publiceras på CCCs Köpa Hund
Annonsen är aktiv i 90 dagar och ny avgift tillkommer för varje ny period.


Planerade Kullar
För planerade kullar så gäller att kullen ska uppfylla klubbens avelsrekommendationer, samtliga ska kraven ska vara uppfyllda.

Öppen endast för klubbens medlemmar
Gratis.
Publiceras i Kinesposten, 1 bild, om den ges ut under annonstiden
2 bilder ingår i annonsen som publiceras på CCCs Köpa Hund.
Annonsen är aktiv i maximalt 70 dagar.
Om annonsering gjorts innan parning kan annonsen förnyas en (1) gång och inaktiveras när kullen rapporteras som född.
Född Kull ska annonseras under kategorin Födda Kullar.


Födda Kullar
För Födda kullar så gäller att kullen ska uppfylla klubbens avelsrekommendationer, samtliga ska kraven ska vara uppfyllda.

Öppen endast för klubbens medlemmar
Gratis.
Publiceras i Kinesposten, 1 bild, om den ges ut under annonstiden.
2 bilder ingår i annonsen som publiceras på CCCs Köpa Hund.
Annonsen är aktiv tom valparna uppnått 6 månaders ålder.
För valpar över 6 månader gäller att annons ska läggas i kategorin Hund till salu/Omplacering.


Uppfödarlistan
För medlemmar som vill stå på klubbens uppfödarlista gäller att listningen innebär att uppfödaren förbundit sig att följa ALLA CCCs SKA krav vad gäller avelsrekommendationer på samtliga av kennelns uppfödda kullar under listningstiden. Denna garanti gäller oavsett om kullen listats på CCCs Köpa Hund eller inte och önskvärt är att även klubbens BÖR krav följs i den mån det är möjligt.

Uppfödarlistan är öppen endast för medlemmar i CCC
Årsavgift är 100kr för uppfödare som gjort CCCs uppfödarprov.
Årsavgift 200kr för uppfödare som inte gjort CCCs uppfödarprov.
Publiceras i kinesposten, utan foto, i alla tidningar som ges ut i perioden.
1 bild ingår i annonsen som publiceras på CCCs Köpa Hund.
Listningen är synlig i 365 dagar med start från det datum annons skickats in och betalningen godkänts.
Hälften av avgiften tillförs Ingrid Broqvists fond för hälsofrågor.
Ny avgift tillkommer för varje ny period.

Villkor för uppfödarlistan:
Uppfödare som betalar in till klubbens uppfödarlista förbinder sig till att följa klubbens avelsrekommendationer. Bryter uppfödare på listan mot dessa rekommendationer gäller följande:

Omedelbar avstängning 12 månader:
Föräldradjuren har inte uppnått 18 månaders ålder vid parningstillfället
Föräldradjuren har inte en känd PLL status
Föräldradjuren är inte ögonlysta under de senaste 12 månaderna innan parning
Brott mot SKKs grundregler eller Svensk lagstiftning
Bryter uppfödaren mot något av ovanstående stängs den av under 12 månader
När 12 månader passerat kan uppfödaren ansöka om listning igen förutsatt att inga fler överträdelser mot klubbens rekommendationer gjorts, Ny betalning måste då göras.
Bryter man mot gällande regler och blir avstängd returneras INTE avgiften

Varning utfärdas vid:
Kullens inavelsgrad överstiger 6,25 % (6,3 % eftersom avelsdata inte visar 2 decimaler)
Utfärdas två eller flera varningar inom en period på 12 månader så stängs uppfödaren av under 12 månader

CCCs avelsrekommendationer:
Listan är uppdelad i ska och bör. Rasklubben rekommenderar att alla kullar ska uppfylla skallkraven men önskemålet är att även börkraven uppfylls.
För att få stå med på rasklubbens uppfödarlista så ska uppfödarnas samtliga kullar uppfylla skallkraven. För att få valphänvisning på enskild kull så måste kullen uppfylla skallkraven.

 • Båda föräldrarna ska ha uppnått lägst en ålder av 18 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får ej vara äldre än 1år vid parnings tillfället
 • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status för Primär LinsLuxation (PLL)
 • Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25% i enskild kull
 • Vi bör känna till DNA-statusen för prcd-PRA
 • Vi bör känna till patella statusen för båda föräldradjuren och undersökningen ska ej göras tidigare än vid 12 månaders ålder, i övrigt gäller att följa de rekommendationer som följer sjukdomen

DNA Status: Testad hund eller genetiskt fri genom fria föräldrar. Begreppet genetiskt fri (Clear by Default) kan upprepas i tre generationer. Avkommor till en tredje generations avkomma som är genetiskt fri behöver testas om.
Exempel: Hunden Diva är testad med resultat normal. Hennes barn och barnbarn är då genetiskt fria såvida pappan också är normal/fri. Barnbarnsbarn måste testas om.

Utöver detta är alla uppfödare skyldiga att känna till och följa klubbens Avelspolicy som du hittar här:  Avelspolicy

Kontaktpersoner CCCs Köpa hund
Mail

Valpförmedlare
Åsa Ivarsson
070-8836909
Mail