Styrelsen 2021 mobilanpassad

Följande styrelse valdes på årsmötet 2021

Ordförande

Agnes Thorlaksdottir

0708-747066

ordforande@ccclub.se

Viceordförande / Avelskommittén

Elin Gunnarsson

070-302 21 52

viceordforande@ccclub.se

Adjungerad Kassör

Marie Callert

0709 22 95 05

kassor@ccclub.se

Sekreterare / Avelskommittén

Ann-Charlotte Juhlin

070-222 55 83

sekreterare@ccclub.se

Ledamot / Sponsorkommittén / Redaktionskommittén

Ingela Dittman

ingela@ccclub.se

Ledamot / Redaktionskommittén / Marknadskommittén

Sofi Hagström

sofi@ccclub.se / marknaden@ccclub.se

Ledamot / avelskommittén

Felicia Lemmeke

felicia@ccclub.se

Ledamot 

Anna-Lena Fugelstad

anna-lena@ccclub.se

Suppleant / Redaktionskommittén / 

Sussi Nilsson

sussi@ccclub.se

Suppleant 

Åsa Ivarsson

asa@ccclub.se

Suppleant /  Redaktionskommittén / Medlemsansvar

Jenny Joffer

jenny@ccclub.se / medlem@ccclub.se

Suppleant / BPH ansvarig

Christine Claesdotter Törnqvist

christine@ccclub.se / bph@ccclub.se