Styrelsen

Styrelsen

SRD i Chinese Crested Club

Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD)

En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.