Du valde att avbryta din donation av någon anledning och hamnar därför här (scroll down for english version)
information om våra donationsprogram

CCNO
Vi jobbar stenhårt på att få upp databasen fullt funktionabel och på sikt med nya och förbättrade funktioner!
Ingrid Broqvist fond – För bättre hälsa hos Chinese Crested, just nu inga aktiva projekt
Medlemsaktiviteter – Just nu konferens och inoff inplanerad i oktober och rasspecial i borås 28 juni
Övrig klubbverksamhet: just nu inga nyheter

Längst ner på sidan hittar du vår donationsknapp om du ångrar dig

ENGLISH VERSION
You chose not to proceed with your donation for some reason
Information about our donation programmes:

CCNO.
We are working around the clock to get the database running without faults and in the long term with new and improved features.
Ingrid Broqvist fund – To better the health in the breed, no active projects at the moment
Member activities – Breed specialty in Borås june 28th, conference and clubshow unofficial all breeds in october.
Other club activities – no news at the moment 

If you changed your mind and want to donate plese press the button below