Corona, Covid-19 information från CCC

VIKTIGA NYHETER om Covid 19

Här hittar du CCCs ställningstagande och information runt Covid-19

20200327
SKK har beslutat att all verksamhet med fler än 10 deltagare ska ställas in fram tom 31maj.

Det innebär att även all verksamhet från CCC’s sida är inställda tom 31 maj.
Även i regionerna gäller förbudet.
Våra tidigare rekommendationer gäller såklart fortfarande!

mvh Styrelsen CCC

Uttalande från SKK:

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen
SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

länkar till texten samt information om skks ställningstagande mot Covid-19
https://www.skk.se/?newsitem=167774

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

 

20200317

Angående Corona viruset och Covid19 sjukdomen

De senaste dagarna har begränsningar införts av myndigheter gällande antal personer som får samlas och UD avråder från resor till alla länder. Ett antal länder har stängt gränserna helt och infört karantän av människor vilket är något vi verkligen hoppas vi slipper.

Ni har säkert sett att nästan alla klubbar ställer in sina utställningar, även mindre utställningar med långt färre än 500 beräknade personer och tom årsmöten och andra möten.

Chinese Crested Club styrelse vill därför rekommendera er att just nu avstå alla onödiga kontakter/aktiviteter i klubben regi då alla sociala kontakter innebär risk att smitta och bli smittad, särskilt som milda symptom kan vara svåra både att se och känna.

Vi vill som klubb inte medverka till ytterligare smittspridning då vi har många i rasen som ingår i riskgrupperna. Vi är rädda om våra medlemmar och funktionärer och vill hellre medverka till att situationen blåser över.

Vi uppmanar därför alla funktionärer ute i regionerna att tillfälligt pausa verksamheten.

Rekommendationen gäller till dess myndigheterna tar bort förbehållet för samling och lyfter reseförbudet eller vi går ut med annan information.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Chinese Crested Club Sverige

20200312

Information från SKK om gällande läge runt Covid-19 eller Corona som det kallas vardagligt

Åtgärder mot spridning av covid-19
12 mar 2020Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas.
Centralstyrelse hade ett extrainsatt telefonmöte under eftermiddagen den 11 mars 2020. Här följer kort information om vad CS beslutat.

Förbud mot offentliga sammankomster
Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

SKKs centralstyrelse har även beslutat att utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Lär mer om force majeure i SKKs stadgar, § 15.

Den internationella utställningen i Malmö 28-29 mars 2020 är inställd med hänvisning till regeringens beslut. Sydskånska Kennelklubben som är arrangör för utställningen kommer att publicera mer information på sin webbplats inom den närmsta tiden. Sydskånska Kennelklubbens webbplats.

Dispens för senarelagda årsmöten
Centralstyrelsen har också beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb.

Inställda konferenser och föreläsningar
Centralstyrelsen har beslutat att ställa in en BPH-konferens 14-15 mars samt den avelskonferens som skulle hållas den 21-22 mars.

Föreläsningen Hela Jakthunden med Anna Pamuk på SKKs kansli den 12 mars är också inställd.

Information till svenska domare
Svenska domare som vill avboka uppdrag utomlands på grund av egen oro för coronaviruset kan göra det utan disciplinära åtgärder från SKK. Det har SKK tidigare i veckan informerat exteriördomarna om via e-post men det gäller även alla andra kategorier av svenska domare (prov/tävling/beskrivning).

Dessa beslut gäller tillsvidare och kommer att följas upp kontinuerligt av SKKs centralstyrelse som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.
https://www.skk.se/…/skks-atgarder-mot-spridning-av-covid…/…

Läs mer
Folkhälsomyndigheten – mer information om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/aktuella-ut…/covid-19/

Statens veterinärmedicinska anstalt – om smittorisken mellan djur och människa
https://www.sva.se/…/det-nya-coronaviruset-ar-en-folkhalso…/