Hanhundslistan

Här hittar du hanhundar som är tillgängliga till avel!
För att få stå med här måste hanhunden uppfylla klubbens avelsrekommendationer med reservation för de delar som är färskvara och vi förutsätter att tikägaren kräver att det finns aktuella resultat för sådana i god tid innan parning.
OBS klubben tar inget ansvar för kombinationer eller lämpligheten av sådana, inte heller ansvarar klubben för att hanhunds/tikägarna gjort alla nödvändiga tester inför avel.
Tik och hanhundsägare bör i god tid innan parning komma överrens om såväl pris som vilka tester och ev intyg som ska vara klara och delge motparten dessa. Klubben rekommenderar att SKKs parningsavtal används och skrivs INNAN hundarna får para och att medlemmar i CCC och SKK följer dessa avtal.