Fodervärdsannonser

Chinese Crested Clubs Fodervärdsannonser

Här hittar ni hundar av rasen som letar fodervärd eller fodervärdar som söker hund.

Råd från klubben:

Till uppfödare som annonserar ut hundar på avelsavtal
Alla hundar som annonseras ut ska vara SKKreg, försäkrade, ha dolda fel försäkring, komma från kull som har uppfyllt klubbens rekommendationer för avel samt vara aktuella för fodervärdar på antingen fodervärdsavtal eller tillgängliga för bibehållen avelsrätt i enlighet med SKKs regler för dessa avtal. För fodervärdsavtal får ingen köpesumma ingå och för bibehållen avelsrätt får maximalt belopp vara 50% av ditt normala valppris.
SKKs avtal ska användas och inga förändringar får göras i avtalet.

För fodervärd:
Att ta emot en fodervärdshund innebär att du får förmånen att förvalta en avelsmässigt lovande eller viktig individ. Den ska då hållas i utställnings och avelskondition, vara tillgänglig för såväl tester som meritering (om så avtalats) och självklart för parning och även valpning för tik.

Annonser som ej är fullständiga publiceras inte.