Nyheter och info från klubben

Ny annonssida
Med en uppdatering så kraschade vår gamla köpa hund och kanske lika så gott, den hade en mängd brister. Text på Engelska som ingen hade tid översätta och en massa buggar. Vi hade redan en ny påbörjad som i all hast fick fixas klar. Nu på svenska, med direktbetalning, med möjlighet att lyfta fram annonser och med fungerande kategorier. Vi har justerat lite i utformningen och bit för bit flyttar vi uppfödarlistan dit. Glöm inte att lägga in era hanhundar som finns tillgängliga för parning, era valpkullar och planerade parningar och såklart er kennel. Ni som står på gamla listan kommer flyttas över bit för bit i mån av tid och så fort alla är överflyttade stänger vi den.

Ordförandens rader 11 – 2020

I framtiden kommer ordförandens rader att publiceras på SDHK hemsida. Anledningen till detta är flera men framför allt så når dessa rader ut till samtliga medlemmar och inte bara till medlemmar i de rasklubbar som väljer att publicera ordförandens rader i sina resp klubbtidningar. Dessutom så har inte alla rasklubbar egna tidningar varför nu även dessa rasklubbars medlemmar kan ta del av vad som skrivs.