Chinese Crested Club är en rasklubb som har SDHK Svenska DvärghundsKlubben som moderklubb och därför publicerar vi här nyheter från SDHK.

Röstningen av vinnare till Årets CCC Medlem 2020 är nu avslutad

Varje år utses en stipendiat och stipendiet delas ut till enskild medlem som på något vis utmärkt sig på ett positivt sätt som gynnar rasen, medlemmarna eller klubben. Det kan t ex vara någon som gör mycket för rasen, för valpköpare, för andra medlemmar, främjar rasens anseende, lyfter rasen i […]

Ordförandens rader 11 – 2020

I framtiden kommer ordförandens rader att publiceras på SDHK hemsida. Anledningen till detta är flera men framför allt så når dessa rader ut till samtliga medlemmar och inte bara till medlemmar i de rasklubbar som väljer att publicera ordförandens rader i sina resp klubbtidningar. Dessutom så har inte alla rasklubbar egna tidningar varför nu även dessa rasklubbars medlemmar kan ta del av vad som skrivs.

Årets CCC medlem 2018 – Stipendie i samarbete med Agria & SDHK

  Delas ut till enskild medlem som på något vis utmärkt sig på ett positivt sätt som gynnar rasen, medlemmarna eller klubben. Det kan t ex vara någon som gör mycket för rasen, för valpköpare, för andra medlemmar, främjar rasens anseende, lyfter rasen i olika tävlingsgrenar och så vidare. Kravet […]