Årets CCC medlem 2018 – Stipendie i samarbete med Agria & SDHK

 

2018 nom


Delas ut till enskild medlem som på något vis utmärkt sig på ett positivt sätt som gynnar rasen, medlemmarna eller klubben.
Det kan t ex vara någon som gör mycket för rasen, för valpköpare, för andra medlemmar, främjar rasens anseende, lyfter rasen i olika tävlingsgrenar och så vidare.

Kravet för att kunna nomineras är aktivt medlemskap i chinese Crested Club vid såväl nomineringen som vid utdelningen av stipendiet.

Kravet för att kunna nominera är aktivt medlemskap i CCC vid nomineringstillfället.


Nomineringen ska innehålla personuppgifter (namn och adress) på den nominerade, motivering till nomineringen samt namn och medlemsnummer på den som nominerar (för kontroll av medlemskap) Nominering måste vara Chinese Crested Club tillhanda senast 15/1-2019.

Kandidaterna presenteras då på Chinese Crested Clubs hemsida samt på Facebooksidan där röstning avgör vilken den slutliga stipendiaten är.

Röstningen pågår mellan 16/1-2019 – 31/1-2019.

Stipendiet delas ut på vårt årsmöte 24feb i Eskilstuna.

För att nominera klicka här –> Nomineringsformulär