Ordförandens rader 11 – 2020

Ur led är tiden.
Så skulle man kunna beskriva hur det ser ut i samhället idag. Man undrar hur detta kommer att sluta.
2020 är snart ett minne blott, ett år som vi förmodligen aldrig kommer att glömma. Vi håller tummarna och ser försiktigt positivt fram mot ett 2021 som förhoppningsvis återgår till det normala. SDHK utställningskommitte planerar för fullt inför våra utställningar 2021. Vi arbetar utifrån att vi kan genomföra dem alla.

Vi planerar även för ett ”normalt” fullmäktigemöte i mars. Vår förhoppning är att det går att genomföra ett fullmäktige på vanligt sätt. Arbetet i SDHK styrelse fortgår som vanligt trots pandemin. Nya frågeställningar uppkommer ständigt som vi måste ta ställning till. En ständigt pågående strid är den som rör våra brachycefala raser där styrelsen tagit en aktiv ställning för och inte mot dessa raser. Vi kämpar envist vidare för att Cambridgemetoden skall vinna bifall fullt ut även i Sverige.

I framtiden kommer ordförandens rader att publiceras på SDHK hemsida. Anledningen till detta är flera men framför allt så når dessa rader ut till samtliga medlemmar och inte bara till medlemmar i de rasklubbar som väljer att publicera ordförandens rader i sina resp klubbtidningar. Dessutom så har inte alla rasklubbar egna tidningar varför nu även dessa rasklubbars medlemmar kan ta del av vad som skrivs.

SDHK fortsätter att lämna bidrag till BPH. Jag och min hustru har under hösten genomfört BPH på några av våra franska bulldoggar och labradorer. Det var en upplevelse och mycket lärorikt att få se hur de reagerar i olika situationer. Jag kan verkligen rekommendera alla att genomföra BPH.
Nu hinner jag inte skriva mer denna gång för nu skall vi ut i skogen och träna viltspår med två av frallor.

Om Ni har några tips på aktiviteter som vi alla kan sysselsätta våra fyrfotingar med under tiden fram till dess att allt har återgått till det normala i vår omgivning så får Ni mer än gärna höra av Er.
Med hopp om en skön höst och en god jul.
Lars Olof Carlén