Information från SKK 20200403

Bästa medlemmar
3 april 2020
Världen är just nu inte sig lik. Coronapandemin har helt förändrat vårt sätt att leva med våra hundar. Väldigt många arbetsplatser uppmanar sina medarbetare att arbeta hemifrån, det totala resandet har gått ner och väldigt många isolerar sig i frivillig hemkarantän. Påskfirandet ser ut att bli ställt på paus och mor- och farföräldrar kan inte träffa sina barnbarn. I våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark ligger all organiserad verksamhet som anordnas av respektive kennelklubbar nere. Vi vet inte heller när vi når kulmen av denna svåra situation.

Begränsningar av klubbverksamheten
I förra veckan fick jag tillsammans med en enig Centralstyrelse, CS, ta det svåraste beslutet hittills under mina år i CS, att begränsa klubbrelaterad verksamhet till högst tio personer. Vi har också uttalat att man i hundrelaterade aktiviteter ska undvika att resa utanför sin egen region. Förteckning över regioner.
Dessa beslut syftar till att minska spridningen av coronaviruset och på så sätt inte heller belasta sjukvårdssystemet i onödan. Folkhälsomyndigheten och regeringen har varit mycket tydliga med att alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige.

Besluten från SKK får en direkt påverkan i hela SKK-organisationen. Vi har också uppmanat övriga organisationer eller företag att följa dessa uppmaningar.

Fortsätt med den verksamheten som kan bedrivas säkert
Både CS och jag personligen tycker att det fortsatt är viktigt att vi kan hålla igång den verksamhet som kan fungera under rådande förhållanden. Det är viktigt att nya valpköpare och valpar får möjlighet att träffas på valpkurser, att det kan förekomma träning och kursverksamhet, om än i mindre grupper och med friska ägare som inte tillhör någon riskgrupp. Läs mer om riskvärdering på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Påverkan på ekonomin
De inskränkningar som vi nu tvingas till är påfrestande för många. CS beslutade också på sitt senaste möte att göra besparingar centralt. Det som främst kommer att märkas för er som medlemmar är att vi tvingas minska på utgivningen av våra tidningar Hundsport Utställning och Hundsport Jakthund och göra ett dubbelnummer av Hundsport Special. SKK har ett gynnsamt ekonomiskt läge, men vi vill också kunna vara välrustade när allt detta vänder. Jag förstår att flera klubbar drabbas ekonomiskt av de begränsningar som har införts. Jag har en vädjan till er alla. Trots att ni kanske inte får allt ni brukar få från er klubb så är det just nu som klubben behöver er som bäst. Förnya medlemskapen och fundera på hur ni kan bidra till att våra klubbar kan komma starka ur denna kris.

Underlättnader för våra uppfödare
Jag kan också berätta att hittills är våra registreringssiffror bra. Jag är övertygad om att väldigt många fortfarande och i framtiden vill köpa valpar från alla våra duktiga uppfödare. För att underlätta för våra uppfödare i denna svåra tid så har CS beslutat att medge en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning, HD, ED med flera undersökningar samt kravet om känd mental status. Valparna kommer att registreras, men för få fullständigt registreringsbevis måste de undersökningar som krävs enligt regelverken komma in, snarast möjligt.

Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via SKKs e-tjänst för valpregistrering. Dispensen gäller till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.