Mentalitet, personlighet och temperament

CCC håller just nu på att uppdatera Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) och för att ytterligare kunna få information kring rasens mentalitet, personlighet och temperament har två enkäter utformats. Vänligen ta en titt på båda enkäterna för att se vilken som passar dig bäst. Alla svar är värdefulla och vi är tacksamma för den tid som ni lägger ned på att bidra till ökad kunskap om rasen 🙂

Uppfödarenkäten: https://forms.office.com/e/ys9RyrjNNL

Ägarenkäten: https://forms.office.com/e/W1hBvCBX9e