Köpa CCD

Välkommen till klubbens annonssida.

Här kan du själv lägga upp annonser för uppfödarlistan, valpkullar, både födda och ofödda, hanhundar till avel, hundar till salu och omplaceringar. 
Läs reglerna noga och följ instruktionerna vid upplägg av annons. Annonser som inte uppfyller reglerna publiceras inte, ev avgifter återbetalas inte för felaktiga annonser.

CCCS avelsrekommendationer hittar du här-> Avelsrek
CCCs Avelspolicy hittar du här -> Avelspolicy
CCCs villkor för uppfödarlistan hittar du här-> Uppf-listan
Annonsvillkor fullständiga hittar du här -> Villkor

Lägg in din annons:
-> Uppfödarlistan
-> Hanhundslistan
-> Valphänvisningen  
-> Omplacering  


Betalning sker med BankGiro 5569-2271 eller
Swish 123 312 4922 (Skriv i meddelanderutan vad du betalat för).

Regler i korthet
Följande gäller samtliga annonsörer -> Villkor för Köpa hund
Genom att skicka in din annons godkänner du publicering av denna och alla uppgifter i annonsen. CCC har inget ansvar för publicerade annonser eller deras riktighet och friskriver sig från allt ansvar för de affärer som görs via detta annonsplank.

För att få annonsera på vår sida krävs följande:

  • SKKs (Svenska Kennelklubbens) grundregler samt JBVs (Jordbruksverkets) regler & CCCs (Chinese Crested Clubs) rekommendationer gäller alla annonser där det är tillämpligt.
    Annons som bryter mot någon av dessa publiceras inte.
  • Annonsören ska vara medlem i CCC med undantag för följande kategorier: Hanhundslistan samt Hund till salu/Omplacering.
  • Vid försäljning och avtal gällande hundar ska SKKs avtal användas om säljaren är uppfödare, om säljaren är privatperson ska alternativt köpeavtal upprättas.
  • Alla hundar som annonseras ut via CCCs Köpa Hund ska vara registrerade i SKK och ha stamtavla.
  • Du godkänner genom att lägga in din annons att annonsen kan komma att publiceras på hemsidan, i kinesposten, i årsboken samt på våra övriga kanaler.
  • Du ansvarar för att alla insända och ifyllda uppgifter är korrekta och om något vid granskning saknas eller är felaktiga kommer annonsen inte godkännas för publicering. Vi kontaktar dig isåfall.
  • Chinese Crested Club förbehåller sig rätten att när som helst välja att ta bort annonsen och/eller inte godkänna annons även om annonsperioden inte är över eller om annonsen bryter mot våra regler för annonsering.
  • Annonsör som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN/CCC får inte annonsera under perioden som åtgärden är gällande.

Priser för respektive kategori ser du genom att välja önskad kategori, alla villkor finns under fliken villkor i formuläret och det är dessa du godkänner genom att skicka in din annons. Villkoren hittar du även på följande sida: Villkor för köpa hund
OBS: Alla annonser granskas efter insändande och det kan ta några dagar beroende på belastning. 

Annonser
Frågor om annonsering?
Maila!

Valpförmedlare
Åsa Ivarsson
070-8836909
Maila