Köpa CCC

Välkommen till klubbens annonssida.

Här kan du själv lägga upp annonser för valpkullar, både födda och ofödda, hanhundar till avel, hundar till salu, efterlysningar efter fodervärdar och omplaceringar. 
Läs reglerna noga och följ instruktionerna vid upplägg av annons. Ofullständiga annonser och/eller annonser som inte uppfyller reglerna publiceras inte, ev avgifter återbetalas inte för felaktiga annonser.

CCCS avelsrekommendationer hittar du här-> Avelsrek
CCCs Avelspolicy hittar du här -> Avelspolicy
CCCs villkor för uppfödarlistan hittar du här-> Uppf-listan
Annonsvillkor fullständiga hittar du här -> Villkor
Betalning sker genom PAYPAL där det går betala via kortbetalning, banköverföring eller innestående medel på PAYPAL. Önskar du betala via bankgiro eller swish…genomför alla stegen och klicka på betala nu, avbryt och maila valpformedlare@ccclub.se samt skicka in din betalning till klubben manuellt. Annonsen aktiveras först när betalning inkommit.

Regler i korthet
Följande gäller samtliga annonsörer -> Villkor för Köpa hund
Genom att skicka in din annons godkänner du publicering av denna och alla uppgifter i annonsen. CCC har inget ansvar för publicerade annonser eller deras riktighet och friskriver sig från allt ansvar för de affärer som görs via detta annonsplank.

För att få annonsera på vår sida krävs följande:

  • SKKs (Svenska Kennelklubbens) grundregler samt JBVs (Jordbruksverkets) regler & CCCs (Chinese Crested Clubs) rekommendationer gäller alla annonser där det är tillämpligt.
    Annons som bryter mot någon av dessa publiceras inte.
  • Annonsören ska vara medlem i CCC med undantag för följande kategorier: Hanhundslistan samt Hund till salu/Omplacering.
  • Vid försäljning och avtal gällande hundar ska SKKs avtal användas om säljaren är uppfödare, om säljaren är privatperson ska alternativt köpeavtal upprättas.
  • Alla hundar som annonseras ut via CCCs Köpa Hund ska vara registrerade i SKK och ha stamtavla.
  • Du godkänner genom att lägga in din annons att annonsen kan komma att publiceras på hemsidan, i kinesposten, i årsboken samt på våra övriga kanaler.
  • Du ansvarar för att alla insända och ifyllda uppgifter är korrekta och om något vid granskning saknas eller är felaktiga kommer annonsen inte godkännas för publicering. Vi kontaktar dig isåfall.
  • Chinese Crested Club förbehåller sig rätten att när som helst välja att ta bort annonsen och/eller inte godkänna annons även om annonsperioden inte är över eller om annonsen bryter mot våra regler för annonsering.
  • Annonsör som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN/CCC får inte annonsera under perioden som åtgärden är gällande.

Priser för respektive kategori ser du genom att välja önskad kategori, alla villkor finns under fliken villkor i formuläret och det är dessa du godkänner genom att skicka in din annons. Villkoren hittar du även på följande sida: Villkor för köpa hund
OBS: Alla annonser granskas efter insändande och det kan ta några dagar beroende på belastning. 

Valp/annonsförmedlare

Annonser och uppfödarlistan
Monica Frykholm
076-341 75 76
Valpformedlare