Klubbens kommittéer

På nästa styrelsemöte kommer den nyvalda styrelsen att tillsätta i klubbens kommittéer och vi ser gärna att externa parter är med. Är du intresserad av att arbeta i någon kommitté? Maila i så fall till ordforande@ccclub.se med en presentation och hur du vill hjälpa till.

Klubbens kommittéer:

UtställningskommitténHjälper till med planering och utförande av utställningar. Bygger och river, sorterar och bär priser, och en hel del annat som måste göras på utställningsplatsen.
TävlingskommitténPoängräknare i våra olika tävlingsgrenar.
SponsorkommitténFörhandlar fram huvudsponsoravtal och håller kontakten med dem, tar emot och administrerar ytterligare priser från medlemmar och företag.
RedaktionskommitténTar fram och redigerar Kinesposten och årsboken
AvelskommitténArbetar med klubbens avelsfrågor
MonterkommitténArbetar med klubbens montrar, Göteborg och Stockholm, samt andra tillfällen där det finns behov
ccpedigreeskommitténUnderhåller, planerar, felsöker och arbetar med vår fantastiska databas på ccpedigrees.se
KAOS-kommittenHittar på och utför aktiviteter av diverse olika slag där vi kan engagera medlemmarna att vara med