Uppfödarutbildningen

CCC uppfödarutbildning

SYFTE: Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån hos uppfödare av klubbens ras. 

BAKGRUND: Grundtanken med uppfödarutbildningen är att tillhandahålla uppfödare som brinner för rasen ett verktyg för vidare avel samt bredda kunskapsnivån hos uppfödarna för att bibehålla och främja rasen. Den fungerar även som en hjälp för presumtiva intressenter av rasen att välja en uppfödare som visat ett engagemang för rasen och klubben samt har genomfört en utbildning som omfattar det absolut nödvändigaste inom allt rörande uppfödning. 

INNEHÅLL:
Rasstandard 

Anatomi 

Genetik 

Avelsplanering


Parning/valpning 

Uppfödning av valpar


Avtal/juridik

SKK:s grundregler 

Registreringsbestämmelser


Rasspecifik avelsstrategi


Näringslära 
 

STUDIEGÅNG: Självstudier  

LITTERATUR:  

SKK Bokserie för uppfödare med sju böcker:

Uppfödarboken


Anatomiboken


Hundmatboken


Juridikboken


Beteendeboken


Valpningsboken


Avelsboken


Rasspecifika avelsstrategier RAS för Chinese Crested


Rasstandard för Chinese Crested Dog 

CCC:s raskompendium


SKK:s grundregler


SKK:s Registreringsbestämmelser


SKK:s Avelspolicy


SDHK:s Avelspolicy


CCC:s Avelspolicy 
 

Vid intresse av att genomföra CCC’s uppfödarutbildning vänligen kontakta chinesecrested@ccclub.se

Uppfödare som står med på CCC’s uppfödarlista och har genomfört uppfödarutbildningen med godkänt resultat får ett emblem vid sitt namn.