Ingrid Broqvists fond

Ingrid Broqvists fond stiftades den 4 mars 2007.

Fonden är instiftad i Ingrid Broqvists namn, för att hedra henne och det professionella arbete, som hon under många år lagt ner på Chinese Crested Club. Avelsarbetet inom rasen har alltid legat Ingrid Broqvist varmt om hjärtat.

Tanken med Ingrid Broqvists Fond är att främja aveln på Chinese Crested Dog, främst genom att uppmuntra uppfödare, och alla medlemmar i CCC att:

  • Följa rasstandarden och Dokumentet RAS, samt hålla Dokumentet RAS levande.
  • Bevara bägge varianterna av Chinese Crested Dog.
  • Hålla inavelsgraden låg.
  • Arbeta för att hålla rasen sund och frisk.
  • Följa de rekommendationer gällande hälsoundersökningar som CCC:s avelsråd rekommenderar.
  • Följa SKK:s grundregler samt deras avelspolicy och registreringsbestämmelser.
  • Följa både CCC:s avelspolicy och SDHK:s avelspolicy.
  • Hålla sig uppdaterad på nya rön inom forskningen.

Följande länk innehåller mer information om fonden.

Ingrid Broqvist fond