Funktionärer


Senast uppdaterad, 26 mars 2021


Avelskommittén


Sammankallande
Elin Gunnarsson
070-30 22 152
E-mail

Lotta Juhlin
070-222 55 83
E-mail

Felicia Lemmeke
070-495 91 62 
E-mail


SRD ansvarig


Avelskommittén
E-mail


Webmaster


Agnes Thorlaksdottir
E-mail


Redaktionen


Sofi Hagström, Ingela Dittmann, Sussi Nilson, Jenny Joffer
E-mail


Valberedning


Sammankallande
Tove Asplund
E-mail

Pernilla Tjern
Petra Nordin


Medlemsregistret


Jenny Joffer
E-mail


Valpförmedlare


Åsa Ivarsson
070-8836909
E-mail


Marknaden


Sofi Hagström
073-0396491
E-mail


Uppfödarutbildning


Styrelsen
E-mail


Regionombudsansvarig


Styrelsen


Utställningsansvarig/anmälan


Agnes Thorlaksdottir
E-mail


Pr & Information


Styrelsen
E-Mail


Sponsoransvariga


Ingela Dittmann
E-mail

 


Monteransvarig


Stockholm:
Mia Ternvald

Göteborg:
Styrelsen


Länkansvarig


Styrelsen
E-mail


BPH Samordnare


Christine Törnqvist
E-mail


Tävlingskommitté


Sofi Hagström
Åsa Nilsonne
Sussi Nilsson
Stacie Schmitz
Christine Törnqvist


Poängräknare


Utställning:
Sussi Nilsson
E-mail

Agilty
Stacie Schmitz
E-mail

Rallylydnad & lydnad
Sofi Hagström
E-mail

Freestyle & HTM
Åsa Nilsonne
E-mail

Nosework och Spår
Sofi Hagström
E-mail


Budgetkommitté


Agnes Thorlaksdottir
E-mail

Elin Gunnarsson
E-mail


Revisorer


Anders Westermark
E-mail

Pernilla Johansson

Suppleanter
Birgit Lundström
Anders Hagström


Ansvarig utgivare
Kinesposten, Årsboken och hemsidan


Agnes Thorlaksdottir
0708-74 70 66
E-mail

Alla som arbetar som funktionärer i klubben ska ha ett aktivt medlemsskap
(med undantag för revisorerna) och förväntas företräda klubben på ett positivt och för klubben representativt och bra vis. Som funktionär är man representant för klubbens medlemmar och som medlem är man alltid välkommen kontakta någon av funktionärerna för frågor, råd eller för att lämna förslag och tips. Vill du jobba i klubben? Kontakta klubben via sekreteraren, det finns alltid plats för fler som vill hjälpa till. Man får inte alltid göra precis just det man vill men vi behöver verkligen ideella förmågor som kan hjälpa till med tyngre uppdrag och för att kunna genomföra exempelvis utställningar, montrar osv.