Funktionärer


Avelskommittén

Sammankallande
Jenny Joffer
070-814 50 58
E-mail

Elin Gunnarsson
(adjungerad)
070-30 22 152
E-mail

Anna-Lena Fugelstad
072-320 41 22
E-mail

Eva Söderqvist
070-303 56 25
E-mail


SRD ansvarig


Avelskommittén
E-mail


Webmaster


Sofi Hagström och Agnes Thorlaksdottir
E-mail

Redaktionen

Ingela Dittmann, Sussi Nilsson, Jenny Joffer, Åsa Ivarsson, Ivana Mijic, Ida Roim
E-mail


Valberedning


Sammankallande
Tove Asplund
E-mail

Pernilla Tjern
Petra Nordin

Medlemsregistret

Jenny Joffer


Eva Söderqvist


E-mail
Valpförmedlare


Åsa Ivarsson
070-8836909
E-mail


Marknaden


Åsa Ivarsson
070-8836909
E-mail


Uppfödarutbildning


Styrelsen
E-mailRegionombudsansvarig


StyrelsenUtställningskommitté


Agnes Thorlaksdottir
E-mail
Anna-Lena Fugelstad, Ivana Mijic, Mia Ternvald och Annika Berglund. 


Kvalitet och Utvecklingskommittén


Gabriella Ryrlén


Sponsoransvariga

Ingela Dittmann, Åsa Ivarsson, Ida Roim, Jenny Joffer, Rebecca Nordahl
E-mail 


Monteransvarig


Stockholm:
Mia Ternvald

Göteborg:
Styrelsen


Länkansvarig


Styrelsen
E-mail

BPH Kommitté

Tove Asplund
E-mail


Tävlingskommitté


Sofi Hagström
Åsa Nilsonne
Sussi Nilsson
Ivana Mijic
Stacie Schmitz
Christine Törnqvist

Poängräknare

Utställning:
Sussi Nilsson och Ivana Mijic
E-mail

Agility
Stacie Schmitz
E-mail

Rallylydnad & lydnad
Sofi Hagström
E-mail

Freestyle & HTM
Åsa Nilsonne
E-mail

Nosework

Susanne Arnfridsson

Åsa Nilsonne

E-mail

Spår
Sofi Hagström
E-mail


Budgetkommitté


Agnes Thorlaksdottir
E-mail

Elin Gunnarsson
E-mailRevisorer


Anders Westermark
E-mail

Pernilla Johansson

Suppleanter
Birgit Lundström
Anders Hagström


Ansvarig utgivare Kinesposten, Årsboken och hemsidan


Agnes Thorlaksdottir


0708-74 70 66

E-mail

Kaoskommittén

Sussi Nilsson, Jenny Joffer, Åsa Ivarsson, Ivana Mijic, Ida Roim
Senast uppdaterad, 27 maj 2022

Alla som arbetar som funktionärer i klubben ska ha ett aktivt medlemsskap
(med undantag för revisorerna) och förväntas företräda klubben på ett positivt och för klubben representativt och bra vis. Som funktionär är man representant för klubbens medlemmar och som medlem är man alltid välkommen kontakta någon av funktionärerna för frågor, råd eller för att lämna förslag och tips. Vill du jobba i klubben? Kontakta klubben via sekreteraren, det finns alltid plats för fler som vill hjälpa till. Man får inte alltid göra precis just det man vill men vi behöver verkligen ideella förmågor som kan hjälpa till med tyngre uppdrag och för att kunna genomföra exempelvis utställningar, montrar osv.