CCC i arbete

Dokumentet CCC i arbete beskriver vilka de olika rollerna inom klubben är och vad de innefattar. Här kan du läsa vad var och en i styrelsen och övriga funktionärer förväntas göra.