Kallelse till årsmöte 2022-05-19 i Uppsala

På grund av att SKK/FK har ogiltigförklarat klubbens årsmöte den 5 mars 2022 kallar styrelsen nu till nytt årsmöte.

Datum: 19 maj 2022

Klockan: 19:00

Plats: Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

             Ca 10 minuters promenad från tågstation.

Klubben kommer att erbjuda smörgås/godbit och kaffe eller te vid mötets början. Om du önskar fika med oss vid ankomst ber vi dig fylla i följande formulär senast den 12 maj.

Klicka här för att boka fika

Obs: Mötet är ett så kallat fysiskt möte, ej digitalt. Ingen föranmälan krävs därför för att deltaga på mötet.

Välkomna på årsmötet

CCC styrelse:

Agnes Thorlaksdottir, Elin Gunnarsson, Ann-Charlotte Juhlin, Ingela Dittmann, Anna-Lena Fugelstad, Sofi Hagström, Felicia Lemmeke, Jenny Joffer, Christine Törnqvist, Sussi Nilsson, Åsa Ivarsson

Bakgrund

Med anledning av att en medlem ansett att årsmötet inte uppfyllt alla krav enligt hur ett årsmöte ska utlysas samt haft synpunkter gällande röstningsförfarandet ogiltigförklarade SKK/FK CCCs digitala årsmöte 2022-03-05.

I och med mötets ogiltigförklarande innebär det att tidigare styrelse fram till och med årsmötet fortfarande är den sittande styrelsen. Stora delar av styrelsearbetet är satt på vänt p.g.a att de av årsmötet nyinvalda styrelsemedlemmarna inte längre har mandat. Med hänsyn till de fyra ledamöter som avgick vid mötet i mars, samt de personer som valdes in då, beslutade styrelsen att skyndsamt kalla till nytt årsmöte.

Eftersom anmälan berörde utförandet av det digitala mötet beslutades att det nya årsmötet ska vara ett så kallat “fysiskt möte”, på specifik plats, Missionskyrkan i Uppsala.

Utställnings- och tävlingssäsong är nu i full gång, därför beslutades att kalla till årsmötet på en vardagskväll.

Inga utskrivna handlingar kommer att finnas på plats.

Årsmöteshandlingar (uppdaterade 2022-05-18)