Utställningstoppen

2020

Årets utställningshundar

OBS. Listan läses bäst på dator eller läsplatta.

Placering   Namn Hårlag Kön Poäng Antal
1 Ch Sirocco Lunatic Toc Tamarine N H 143 3
2 Ch Sirocco Jealousy Breeds Envy N T 121 3
3   Sirocco Go Big Or Go Home N T 80 2
4   Olivie Z Jasné Hvezdy N T 41 2
5   Sirocco Like A Million Scoville N H 35 2
6   Yamboliz June Carter Cash P T 35 1
7 Ch Brooklyn Boogie P H 33 1
8   Yamboliz Nick Nolte P H 24 1
9 Ch Yamboliz Evert Taube P H 23 1
10   Prefix No Jacket Required N H 22 1
11   Prefix Venus de Milo N T 19 1
12   Smedbys Lead Me Guide Me N H 13 1
13            
14            
15            
             
             
             
             
Till och med: CCC Vinterspecial      
Samtliga utställningar kontrollerade mot Hunddata
Uppdaterat 2020-03-23        
Totalt 3 utställningar av årets 51 utställningar    
 
             
             
    TIKTOPPEN 2020        
Placering   Namn Hårlag Kön Poäng Antal
1 Ch Sirocco Jealousy Breeds Envy N T 121 3
2   Sirocco Go Big Or Go Home N T 80 2
3   Olivie Z Jasné Hvezdy N T 41 2
4   Yamboliz June Carter Cash P T 35 1
5   Prefix Venus de Milo N T 19 1
6            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
             
    HANHUNDSTOPPEN 2020        
Placering   Namn Hårlag Kön Poäng Antal
1 Ch Sirocco Lunatic Toc Tamarine N H 143 3
2   Sirocco Like A Million Scoville N H 35 2
3 Ch Brooklyn Boogie P H 33 1
4   Yamboliz Nick Nolte P H 24 1
5 Ch Yamboliz Evert Taube P H 23 1
6   Prefix No Jacket Required N H 22 1
7   Smedbys Lead Me Guide Me N H 13 1
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
             
    UPPFÖDARTOPPEN 2020        
Placering   Kennel   Antal hundar   Poäng
1   Sirocco   4   379
2   Yamboliz   3   82
3   Prefix   2   41
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
    BÄSTA AVELSTIK 2020        
Placering   Namn   Antal avkommor   Poäng
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
    BÄSTA AVELSHANE 2020        
Placering   Namn   Antal avkommor   Poäng
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            

Samtliga resultat och poäng är preliminära till de publicerats på SKK:s Hunddata
För att publiceras på Kinestoppen gäller samma regler som vid anmälan till våra utställningar dvs att är det fler ägare till hunden måste samtliga ägare vara registerad medlem i klubben. Medlemsskap ska vara betalt före 31 oktober varje år för att hunden ska kunna stå med på klubbens listor.

Om ägare inte står synligt på SKK hunddata går jag efter vilka som står som ägare i databasen www.chinesecrested.no. Vet du med dig att det är olika som är registrerade ägare hos SKK mot vad som står på norska sidan vänligen kontakta mig på kinestoppen@ccclub.se. Det är reggade ägare hos SKK som gäller.

Resultat så som BIR-Uppfödargrupp, BIR-Avelsgrupp, BIR-Veteran och resultat från finaltävlingarna mailas till kinestoppen@ccclub.se då dessa resultat inte publiceras på SKK:s Hunddata. För att de ska läggas till så måste de mailas till kinestoppen@ccclub.se.

Klicka här om du vill hitta resultat från tidigare år

Poängräkning

Årets Kines: För BIR på officiell utställning erhålles 20 p + 1 p/slagen hund.
För BIM erhålles 20 p + 1 p/slagen hund i eget kön.
För placering i 2-4 i bästa hanhunds- resp bästa tikklass erhålles 10, 6 resp 3 + 1 p/slagen hund i eget kön.

Poäng ges för max 7 resultat för 7 olika domare.
Årets uppfödare: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för två till fem (2-5) hundar i den egna uppfödningen, dock ska hundarna vara ur minst två olika kombinationer, helsyskon räknas som samma kombination även om de är födda olika datum.
Årets avelshane/tik: får tillgodoräkna sig poäng enligt ovan för max fem avkommor, dock ska hundarna vara ur minst två olika kombinationer