Uppfödarmöten

Under 2013 genomförde CCC ett par mycket uppskattade uppfödarmöten på ett par olika platser i landet. Fria diskussioner pågick om avel, genetik, rasen och mycket annat matnyttigt. På plats gavs även möjlighet att skriva CCC’s uppfödarprov.

Under planering….

Vid intresse för fler uppfödarmöten maila gärna chinesecrested@ccclub.se