Spår/Viltstpår

Spår

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Spårhundens färdigheter är mycket användbara och används flitigt av både polis och militär, men också av jägare där jakthundar tillämpar samma princip för att spåra vilt. Bland bruksgrenarna är spår den vanligaste. Precis som med sökhunden får alla registrerade hundar tävla. Även här finns det fyra olika klasser som skiljer sig i svårighetsgrad. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

Vid varje steg som du tar lämnar du en massa doftinformation till en hund! Det är rester från dina skor, lukter från din kropp och växter som din skosula krossar. En duktig hund klarar att på två fotsteg avgöra vilket håll du gått åt, och detta upp till FLERA TIMMAR efter du gått där. En bra spårhund kan även skilja på din och din kompis doft. Du kan gå samtidigt som en vän, ni kan korsa varandras spår, gå efter varandra så att spåren blandas och ni kan till och med byta skor med varandra –en duktig spårhund kan ni ändå inte lura! Den vet precis vem av er som gått var och när.

Viltspår

Viltspår innebär i praktiken att hunden ska spåra efter skadat vilt vid till exempel viltolyckor eller jakt. När man tränar viltspår använder man sig av en rådjursklöv och blod från till exempel nöt. Klöven släpas i spåret samtidigt som man droppar blod. Hunden ska sedan på ett självständigt sätt kunna spåra fram till klöven, som lagts vid spårets slut. Ett fullt spår i anlagsklass, som är den första klassen när man går viltspårprov, är  600 meter långt med 4 vinklar och 15 meter bloduppehåll. I den högre klassen, som kallas öppen klass, tillkommer ett antal nya svårigheter, såsom bloduppehåll i vinkel, återgång och skottprövning.

För att få tävla i öppen klass måste man först bli godkänd i anlagsklassen. I öppen klass kan man tilldelas 1, 2, 3 eller 0 i pris. Om man samlar på sig tre 1:or samt har en hund med lägst en tvåa på officiell utställning efter 15 månaders ålder kan hunden få titeln svensk viltspårschampion, SVCH.