Rallylydnad

Rallylydnad är en hundsport som befrämjar glädje, samarbete och följsamhet mellan hund och förare och är öppen för alla, dvs även rörelsehindrade kan utföra denna gren.Från den 1 juli 2011 är det en officiell sport i Sverige, och allt fler har upptäckt hur roligt det är att träna och tävla i Rallylydnad.

I Rallylydnad går hund och förare en bana ritad av en rallylydnadsdomare. Där förekommer olika antal övningar/moment, beroende på vilken klass man tränar eller tävlar.
Sammanlagt finns det 84 skyltar att lära in om man vill ta del av alla ända upp i Mästarklass.
Ex. På skyltar nedan. 

I nybörjarklass har man hunden på vänster sida och i koppel. From fortsättningsklass ska hunden vara lös och from avancerad klass ska hunden ibland även gå på höger sida. Ekipaget ska utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet och det ska synas att det är roligt att gå Rallylydnad.
Föraren får prata uppmuntrande med hunden  under genomförandet och gärna också visa tydligt med tecken så att hunden får tydliga instruktioner om vilken övning den ska utföra vid de olika skyltarna. Det är dock ej tillåtet att vidröra eller banna hunden med röst eller onödigt hårda kommando.
På tävling startar varje ekipage med 100 poäng vilket gäller i alla de fyra klasserna. Under tävlingens gång ger domaren avdrag beroende på avvikelse från det önskvärda utförandet både i och mellan momenten. Helhetsintrycket skall var positivt och med glädje utförda moment. 

 

Tävlingsklasser, Kvalificerade resultat och Uppflyttningar:

Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser:
Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass, Mästarklass
Kvalificerade resultat är 70, 75, 80 resp 90 poäng.
Uppflyttning: Berättigad till uppflyttning i nästa klass är hund som har minst tre kvalificerade resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng)

Rallylydnadsdiplom och championat
För att få den officiella titeln i de olika klasserna krävs att ekipaget erhållit minst tre kvalificerade resultat i klassen.
Titel i nybörjarklass: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass, RLD N
Titel i fortsättningsklass: Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass, RLD F
Titel i avancerad klass: Rallylydnadsdiplom Avancerad klass, RLD A
Titel i mästarklass: Svensk rallylydnadschampion, SE RallyCh

 

Ekipage med höga poäng i Mästarklass har sen möjlighet att kvalificera sig till SM i Rallylydnad som anordnas en gång/år
From 2018 anordnas också LAG SM som är en inofficiell tävling i avancerad klass som man inte behöver kvala till.

 

Information med regler och bestämmelser hittar ni på www.brukshundsklubben.se och på www.skk.se

Lycka till!