Freestyle

Förenklat kan man säga att freestyle innebär att man som förare tillsammans med sin hund utför ett fritt utformat lydnadsprogram till musik.

Förordet i de Svenska freestylebestämmelserna ger en bra beskrivning:
”Freestylens syfte är att förare och hund tillsammans utför ett kreativt och originellt program där rörelsemönster och takt är i samspel med musiken. Programmet ska spegla ekipagets samarbete och glädjefyllda relation.

Heelwork To Music

Är en variant av freestyle som blev officiell i Sverige 1 januari 2011. Sporten är stor i både Danmark och Storbritannien. Skillnaden mot freestyle är att hunden 75% av tiden ska gå i olika positioner. De resterande 25% av programmet går åt till byten av positioner och några enstaka konster.

Heelworkpositioner med bilder på de godkända positionerna hittar du i filen nedan.

http://www.hundfreestyle.se/images/Pdf/heelworkpositioner.pdf