CCClubs Regioner

Inom varje region finns ett eller flera regionsombud. Regionsombuden fungerar som knutpunkt i regionen, de kan sprida information och annat som kan föra samman rasentusiaster och intresserade. Medlemmar i regionerna har lika stort ansvar som regionsombuden att hålla regionerna levande, alla får ta initiativ och anordna aktiviteter. Här är alla välkomna att delta i aktiviteter, diskussioner och annat roligt! Man behöver inte vara medlem i CCC för att delta i regionsgruppernas aktiviteter men medlemmar har förtur om det finns ett begränsat antal platser eller kostar något.

För att bli regionombud så måste du vara medlem i rasklubben (ha betalt medlemskap senast 1 februari varje år), genuint intresserad av rasen och vara redo att representera rasklubben och rasen.

Chinese Crested Club Sverige har följande regioner:

  • Norra Norrland
  • Södra Norrland
  • Mitt
  • Svealand
  • Östra
  • Västra
  • Södra 

Region Norra Norrland

Josphine Wiktorsson
070-2717612

Elisabeth Svensson
070-5601134
090776109

Facebook

Region Södra Norrland

Sofi Hagström
073-0396491

Tove Asplund
073-8023994

Ingela Dittman
070-317 88 79

Facebook

Region Mitt

Jenny Joffer
070-8145058 

Sussi Nilsson
073-8336106

Facebook

Region Svealand

Anna Carlsson
070-497 22 79

Mia Ternvald
072-7342550

Facebook

Region Västra

Elin Gunnarsson
0703022152

Ivana Mijic
070-230 77 56

Facebook

Region Östra

Styrelsen

Facebook

Region Södra

Erika Thorvaldsson
070-993 09 39

Rebecca Nordahl
076-637 37 35

Facebook