Åsa Nilsonne

Åsa, en av klubbens främsta offentliga profiler kommer hålla en föreläsning på lördag eftermiddag

 

Profil Åsa Nilsonne, Fotograf: Viktor Gårdsäter 2015
Fotograf: Viktor Gårdsäter, 2015

 Åsa Nilsonne – Författare, Senior Professor och Psykiater.

Åsa Nilsonne är en av våra största offentliga profiler i rasen och hon tävlar aktivt i bla freestyle. Hon har vid flera tillfällen föreläst och haft uppvisningar för våra medlemmar som uppskattats varmt och även skrivit en bok om Zelda.

 

Åsa föreläser aktivt och har hållit flera föreläsingar på SKK’s olika konferenser, bla om samspel mellan hund och ägare men också om hur vi så lätt påverkas av andra, grupptryck, perception och hur vi “vänjer” oss vid olika företeelser. Exakt innehåll i denna föreläsning kommer inom kort men räkna med ännu en givande stund med författaren till böckerna,ZELDA – PSYKOLOGISKA BETRAKTELSER och ZELDA OCH MENINGEN MED ATT HA HUND.

Så här skriver hon själv om sin bok, ZELDA OCH MENINGEN MED ATT HA HUND:

Detta är inte i första hand en handbok för hundägare, utan kanske snarare en handbok för människor. Från sin unika utgångspunkt som terapeut och forskare ger Åsa en vidare bild av hur det är att ha hund. Samvaron med Zelda ger henne möjligheter att reflektera över tidigare erfarenheter, fundera över sitt eget sätt att vara – helt enkelt att lära sig en hel del om sig själv.

Som läsare får vi ta del av både hundcoachens konkreta råd, neurologisk forsknings nyaste rön samt en hel del kulturhistoria kring hundar och människor. Ulla Montans fotografier förhöjer det omedelbara och varma intrycket.