Anders Hallgren

Anders kommer hålla en 2,5 timme lång föreläsning på söndag eftermiddag 13-16 på hotell Eskilstuna
Möjlighet finns att köpa biljett endast till denna föreläsning!

Anders Hallgren – psykolog och hundpsykolog

 

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Efter psykologexamen 1971 vid Stockholms Universitet, använde han sedan utbildningen i sitt arbete med hundar.

Så här skriver han själv om sitt arbete:

“Jag arbetar som hundpsykolog och inte som traditionell psykolog med människor. Jag har arbetat som tränare och hundpsykolog i över 50 år. Jag har gjort flera studier på beteenden hos hundar och om det emotionella bandet mellan människa – djur. Bland annat har jag också utarbetat en stressanalys och en speciell smärtanalys, som är effektiva verktyg när det gäller att kartlägga orsaker bakom problembeteenden hos hundar.  All träning sker inom ramen av en icke-våldsideologi. Mina specialiteter är aggression – orsaker och behandling, post-traumatiska stressymtom och allmänna problembeteenden.

Jag har skrivit 35  böcker och häften om hundars beteende (av vilka några har publicerats i andra länder) och ett otal artiklar för tidningar, medverkat i många radio- och TV-program samt tränat många tusen hundar med problematiskt beteende. Träningen har alltid inbegripit hela familjen och ingen hund har blivit tränad för sig själv. Förutom det håller jag föredrag världen över, mest för hundklubbar och har även utbildat omkring 200 personer inom mitt område. Jag har inspirerat hundpsykologer som Roger Mugford, England och andra att arbeta med detta ämne.

Jag var den första i världen att träna hundar att upptäcka mögel i hus, vilket idag är något av en industri i Skandinavien. Jag fick äran att starta och utveckla ett program för utbildning av servicehundar för handikappade människor, som nu utvecklas effektivt. År 1985 introducerade jag brandvarningsträning för hundar. Efter en långsam start ökar nu intresset för denna typ av träning i flera länder.

Böcker av Anders Hallgren, hundpyskolog.

 

 

Som ett resultat av en studie jag gjorde 1978, som visade att många hundar är understimulerade, startade jag ett program med mental aktivering, vilket nästan alltid är en nödvändig förutsättning för att träna beteendeproblem. De flesta problemen blir mer intensiva av stress, och mental aktivering minskar uppdämd energi. Detta har blivit erkänt i flera länder och jag skrev en bok för Cadmos Publ. i Tyskland om det här ämnet, som översatts till flera andra europeiska språk.”

Anders Hallgren