Avelsrekommendationer

Chinese Crested Clubs avelsrekommendationer

  • Båda föräldrarna ska ha uppnått lägst en ålder av 18 månader vid parningstillfället
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får ej vara äldre än 1år vid parnings tillfället
  • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status för Primär LinsLuxation (PLL)
  • Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25% i enskild kull
  • Vi bör känna till DNA-statusen för prcd-PRA
  • Vi bör känna till patella statusen för båda föräldradjuren och undersökningen ska ej göras tidigare än vid 12 månaders ålder, i övrigt gäller att följa de rekommendationer som följer sjukdomen

Listan är uppdelad i ska och bör. Rasklubben rekommenderar att alla kullar ska uppfylla skallkraven men önskemålet är att även börkraven uppfylls.

För att få stå med på rasklubbens uppfödarlista så ska uppfödarnas samtliga kullar uppfylla skallkraven. För att få valphänvisning på enskild kull så måste kullen uppfylla skallkraven.

Utöver detta är alla uppfödare skyldiga att känna till och följa klubbens Avelspolicy som du hittar här:  Avelspolicy

DNA-status och vidare avel

  • Clear by default (CBD): Fri genom föräldrarna innebär att hunden per automatik är fri från specifik sjukdom eftersom föräldradjuren eller generationer bakåt är testade ”fria/clear” sen tidigare. (Det rekommenderas dock att hund som är tredje generationens CBD testas med individuellt test för att säkerställa att resultatet stämmer och minska felmarginaler.)
  • Individ som är testad ”fri” eller ”clear by default” (CBD) får gå vidare i avel med annan individ som är fri/CBD
  • Individ som är testad ”anlagsbärare/carrier” får enbart gå i avel med individ som är ”fri”/”CBD”
  • Individ med testresultat ”genetiskt affekterad/affected” får inte under några omständigheter användas i avel (SKKs grundregler 2:2)

Förtydligande till CCC avelsrekommendationer

Det är upp till varje uppfödare och ägare, som lånar ut sin/sina hundar till avel, att informera köpare eller tikägare om eventuell sjukdom samt allvarlig och påverkbar fysisk eller psykisk brist hos föräldradjuren. Till SKKs köpeavtal finns en särskild bilaga som kan bifogas köpekontraktet för information. Köpare och/eller tikägare har även undersökningsplikt.

CCC är inte ett kontrollerande eller styrande organ utan en förening som utformar avelsrekommendationer efter rasens nuvarande hälsostatus. Avelsrekommendationerna fungerar som vägledning för uppfödare, hanhundsägare och valpköpare. Uppfödare och/eller ägare av avelsdjur ansvarar alltid, under alla omständigheter, för de beslut dessa tar i sin avel och för de valpar som föds upp från de valda föräldradjuren samt information om dessa.

Eventuella konsekvenser av att inte följa CCCs avelsrekommendationerna står att läsa här:

Villkor för CCCs Köpa CCD

Välkomna att kontakta avelskommittén vid eventuella funderingar avelsrad@ccclub.se