Avelsrekommendationer

Chinese Crested Clubs avelsrekommendationer

 

  • Båda föräldrarna ska ha uppnått lägst en ålder av 18 månader vid parningstillfället
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får ej vara äldre än 1år vid parnings tillfället
  • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status för Primär LinsLuxation (PLL)
  • Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25% i enskild kull
  • Vi bör känna till DNA-statusen för prcd-PRA
  • Vi bör känna till patella statusen för båda föräldradjuren och undersökningen ska ej göras tidigare än vid 12 månaders ålder, i övrigt gäller att följa de rekommendationer som följer sjukdomen

DNA Status: Testad hund eller genetiskt fri genom fria föräldrar. Begreppet genetiskt fri (Clear by Default) kan upprepas i tre generationer. Avkommor till en tredje generations avkomma som är genetiskt fri behöver testas om.

Exempel: Hunden Diva är testad med resultat normal. Hennes barn och barnbarn är då genetiskt fria såvida pappan också är normal/fri. Barnbarnsbarn måste testas om.

Utöver detta är alla uppfödare skyldiga att känna till och följa klubbens Avelspolicy som du hittar här:  Avelspolicy

Listan är uppdelad i ska och bör. Rasklubben rekommenderar att alla kullar ska uppfylla skallkraven men önskemålet är att även börkraven uppfylls.

För att få stå med på rasklubbens uppfödarlista så ska uppfödarnas samtliga kullar uppfylla skallkraven. För att få valphänvisning på enskild kull så måste kullen uppfylla skallkraven.