Valpförmedling

valpformedling

Regler för valphänvisning

 • SKK:s grundregler gäller
 • Uppfödaren skall vara medlem i CCC
 • Kullen ska uppfylla alla klubbens avelsrekommendationer
 • Uppfödare som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN får inte stå med i listan över “godkända uppfödare” under perioden åtgärden är gällande
 • Valphänvisningen är kostnadsfri

Klubbens avelsrekomendationer

 • Föräldrarna får inte vara yngre än 18 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status gällande Primär Linsluxation, PLL
 • Det bör finnas känd patella status
 • Avelsgraden bör inte överstiga 6,25%
 • Det bör finnas en känd DNA status för PRA-prcd

Genomförande

 • Uppfödare som vill ha sina valpar eller sin planerade kull förmedlad gör anmälan själv via din medlemsinloggning under valphänvisning.
Förmedlingen gäller tills valparna är 6 månader
Avelspolicy, Avelsmål och Rekommendationer går att läsa i sin helhet  KLICKA HÄR

 

Valpförmedlare

Lotta Juhlin

Nysätra Lejd 2

749 63 Örsundsbro

070-222 55 83

valpformedlare@ccclub.se