Villkor för uppfödarlistan

Chinese Crested Clubs (CCC) uppfödarlista är öppen för klubbens alla medlemmar och vill du stå med så fyller du i Kennelns uppgifter i formuläret här -> Lägg in uppfödare och vid behov så skickar du nödvändiga dokument via mail till oss på medlem@ccclub.se
Betalning sker direkt med kort eller banköverföring via paypal alternativt är det möjligt att sätta in avgiften på CCC:s konto bg. 5569-2271 eller swisha 123 312 49 22, Ange noga uppfödarlistan samt kennelnamn på din betalning.
Villkor
Uppfödare som betalar in till klubbens uppfödarlista förbinder sig till att följa klubbens avelsrekommendationer. Bryter uppfödare på listan mot dessa rekommendationer gäller följande:    

Omedelbar avstängning:

  • Föräldradjuren har inte uppnått 18 månaders ålder vid parningstillfället
  • Föräldradjuren har inte en känd PLL status
  • Föräldradjuren är inte ögonlysta under de senaste 12 månaderna innan parning

Bryter uppfödaren mot något av ovanstående stängs den av under 12 månader

Varning utfärdas vid:

  • Kullens inavelsgrad överstiger 6,25 % (6,3 % eftersom avelsdata inte visar 2 decimaler)

Utfärdas en varning till inom en period på 12 månader så stängs uppfödaren av under 12 månader

Avstängning

  • Gäller 12 månader från avstängningsdatum. När 12 månader har gått får uppfödaren betala in full avgift till listan igen och då gäller betalningen för det som är kvar av året

Kostnad

  • Kostnaden gäller rullande och för 12 månader från inbetalning, listningen publiceras när betalning godkänts och alla intyg inkommit, och avgiften är 100 SEK per år för de som har godkänd uppfödarutbildning i CCC och 200 SEK per år för övriga. Hälften av avgiften kommer att tillföras Ingrid Broqvists fond
  • Avgiften kommer aviseras automatiskt när det är dags förnya listningen, om betalning inte inkommer tas listningen bort automatiskt.
  • Bryter man mot gällande regler och blir avstängd returneras inte avgiften.
  • Ny ansökan kan göras när avstängningstiden är slut och då måste ny avgift erläggas.

Har du gjort SKKs och CCCs uppfödarutbildning skickar du med en kopia på ditt utbildningsbevis.

Hälften av alla inbetalda uppfödaravgifter kommer att tillföras Ingrid Broqvists fond.