Rapportera in din hund till DNA listan

CLEAR BY DEFAULT

För att registrera en hund som CBD måste båda föräldrarna alternativt mor/farföräldrarna finnas på listan. Avkommor i tredje generation kan inte registreras som CBD.