Välkommen till klubbens annonssida. Här kan du själv lägga upp annonser för valparkullar, både födda och ofödda, hanhundar till avel, hundar till salu, efterlysningar efter fodervärdar och omplaceringar. 

Alla annonser är GRATIS för klubbens medlemmar.

Regler 

Följande gäller samtliga annonsörer:

 • SKKs grundregler gäller
 • Annonsören ska vara medlem i CCC
 • Vid försäljning och avtal gällande hundar ska SKKs avtal användas
 • Uppfödare och medlemmar som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN får inte annonsera under perioden som åtgärden är gällande.

Valpannonser – födda och väntade

 • Kullen ska uppfylla alla klubbens avelsrekommendationer
 • Annonsen ska innehålla alla punkter som finns i mallen längst ner på sidan
 • Valpar kan stå på klubbens valphänvisning tills de är sex månader gamla
 • Valphänvisning är kostnadsfri för medlemmar i klubben

Hanhundslistan

 • Hanhunden ska uppfylla rasklubbens krav för avel
 • Hanhundslistan är kostnadsfri för klubbens medlemmar
 • Hanhundslistan publiceras i Kinesposten och publiceringen kostar 20kr (fri publicering för uppfödare på uppfödarlistan)

Hundar till salu och efterlysning efter fodervärdar

 • Här kan du annonsera hundar som är 6 månader eller äldre till salu
 • Pris bör framgå i annonsen
 • Hunden som är till salu ska vara registrerad i SKK och av rasen Chinese Crested dog
 • Fodervärdshundar ska följa klubbens rekommendationer
 • Annonsering är kostnadsfri

Omplaceringar

 • Tänkt för hundar som måste byta hem av någon anledning
 • Ej för hundar som är till salu
 • Avtal om överlåtelse skall skrivas
 • Omplacering är öppen för samtliga hundar av rasen Chinese Crested, ägaren behöver inte vara medlem i klubben

Klubbens avelsrekommendationer

 • Föräldrarna får inte vara yngre än 18 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status gällande Primär Linsluxation, PLL
 • Det bör finnas känd patella status
 • Avelsgraden bör inte överstiga 6,25%
 • Det bör finnas en känd DNA status för PRA-prcd

Genomförande

 • Lägg in kullen som annons enligt mall nedan. Notera att alla delar i mallen ska finnas med för att annonsen ska godkännas.

MALL: Följande information måste finnas med vid valphänvisning
 
 • Inavelsgrad:
 • Valpkull födda/väntade datum:
 • Antal nakna hanar/tikar, antal puffhanar/tikar: 

 

 • Far reg & namn samt hårlag: 
 • Ögonlyst datum:
 • Patella status: 
 • PLL status: 
 • PRA-PRCD status: 
 • BPH: 
 • Mor reg & namn samt hårlag: 
 • Ögonlyst datum:
 • Patella status: 
 • PLL status: 
 • PRA-PRCD status: 
 • BPH: 
 • Uppfödare
 • Kennelnamn
 • Ort och län
 • Telefonnummer
 • Mailadress och hemsida

Egen text:


 

Förmedlingen gäller tills valparna är 6 månader

Valpförmedlare

Lotta Juhlin

Nysätra Lejd 2

749 63 Örsundsbro

0702225583

valpformedlare@ccclub.se

 

[AWPCPPLACEAD]

 

Följ instruktionerna ovan för att lägga in din annons!

Se till att annonsen uppfyller reglerna så går det fortare få den godkänd