BPH

 

Antal Chinese Crested Dog som startat BPH: 220

Nu har över 200 Chinese Crested Dogs startat BPH!
Vi har nått vårt första mål och rasen har fått en så kallad ”200-analys”, se längst ner på sidan.
 

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Varför ska min hund delta?

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

 

 

Bidraget fortsätter under 2022

Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen. Hör dig för vad din beskrivning kommer att kosta när du anmäler dig.

Om du startar BPH med din Chinese Crested Dog under året kan du som är medlem i rasklubben få tillbaka upp till 400 kronor, 200 kr från CCC och
200 kr från SDHK.

Detta gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott samt importerad hund.

Bidraget betalas även ut till uppfödare som är medlem och har sålt hund med bibehållen avelsrätt och/eller fodervärds avtal. Då skall kopia på gällande avtal bifogas i ansökan till kassören.
Bidraget gäller endast BPH under aktuellt år, dvs ej retroaktivt från tidigare år. Ej heller i förskott, BPH skall ha startats.

Så här gör du för att ta del av bidraget:

För att bidraget ska kunna betalas ut krävs att hundens ägare är medlem i rasklubben. Skicka in ditt resultat “Sammanfattande beskrivning” samt namn och kontonummer dit utbetalningen skall göras till: kassor@ccclub.se

Sista ansökningsdag för CCClub´s bidrag på 200 kr är 31 december 2022.

Sista ansökningsdag för SDHK´s bidrag på 200 kr är 24 november 2022, eftersom SDHK har tidigare sista ansökningsdag.
Tänk på att om du skickar din ansökan med vanlig brev kan det ta flera dagar för din ansökan att komma fram.


Har du som medlem gjort beskrivningen med din kines?

Maila till bph@ccclub.se hundens registreringsnamn, hårlag, kön, datum för beskrivningen, ägarens namn (personuppgifter publiceras ej) och gärna en bild om ni önskar till Vinnargalleriet.
Vi presenterar det här på hemsidan, i Kinesposten och Årsboken.
Gäller medlemmar i rasklubben, samt att du står som ägare för aktuell hund.


Enkät vardagsbeteende

Är du intresserad av varför hundar agerar och reagerar som de gör? Om du har gått BPH med din hund eller funderar på att göra det, hjälp till att öka kunskapen om hundars beteende och att utvärdera BPH genom att svara på frågorna i SKK:s enkät. Länk till enkäten klicka här.


 

Vad är en 200-analys?

När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet.

BPH är både givande och roligt, även för den enskilde hundägaren. Länk till arrangörer, information och regler klicka här


Information hämtad från Svenska Kennelklubben

BPH-ansvarig för klubben

Tove Asplund

Facebook: Chinese Crested Club – BPH

E-mail: bph@ccclub.se