Blå ögon medför sjukdom

Chinese Crested med blå ögon drabbas av sjukdomar relaterade till ögonfärgen blå

Att blå ögon hos Chinese Crested Dog har att göra med merlegenen, dövhet och Waardenburgs syndrom är en myt!

För att förstå varför detta är en myt gör vi en kort genomgång om varför hundar får blå ögon.
Man brukar tala om fyra olika sätt att få blå ögon på hund.

1. Merlegenen
Den vanligaste orsaken till blå ögon hos hund är att den är bärare av merlegenen. Denna gen bleker slumpmässigt hundens pigment (även i ögonen) och skapar typiska merlemönster (oregelbundna fläckar/partier) i päls/hud. Merlegenen kan DNA testas.

För ett antal år sedan gjordes en studie, i samarbete SKK forskningsfond och SLU, där 10 st svenska CCD lämnade DNA genom blodprov för att testa just merlegenens eventuella förekomst hos blåögda CCD. Resultatet blev att ingen av hundarna bar merlegenen. Samtliga deltagande hundar var antingen blåögda själva eller så var de föräldrar till blåögd avkomma.

Med detta är det såklart inte sagt att det inte någonstans i världen skulle kunna finnas en CCD som bär merlegenen. Dock skulle vi se det typiska merlemönstret uppstå, i alla fall någon gång, om det hade varit något som var utspritt i vår population, speciellt med tanke på att merle är en dominant egenskap. Så vi kan med största säkerhet säga att blåögda CCD inte är blåögda pga merlegenen.

2. Extremt utbredda vita tecken
Nästa orsak till att blå ögon uppstår är om hunden har en extrem utbredning av vita tecken. Ett typiskt sådant exempel är vit Boxer. När det vita breder ut sig över ögonen så kan det ge pigmentbortfall även i ögonen, vilket då ger blå ögon. Ett sådant pigmentbortfall i örats hörselceller kan även påverka hörselsinnets utveckling och ge dövhet. Givetvis kan det vara möjligt att det någon gång föds en CCD med extrem utbredning av vita tecken och att det därmed uppstår både blå ögon och dövhet pga det. Dock är blåögda CCD oftast normalpigmenterade och vi kan därför stryka även denna anledning som generell orsak till blå ögon hos CCD.

3. Albinism
Det tredje alternativet till blå ögon hos hund uppstår vid sk albinism. Hos hund förekommer egentligen inte det man kallar äkta albinism, dock finns en mycket ljus pigmentering med recessiv nedärvning som brukar benämnas albinism när den beskrivs. Dessa hundar är mycket ljusa med blå ögon och deras nosar är helt rosa. Avsaknaden av pigment gör dessa hundars hud mer känsliga för solljus och det har ofta varit en regel att sådana valpar låter man somna in i tidig ålder pga deras känslighet för solljus. En typisk ras där denna så kallade albinism förekommer är Dobermann.

Om detta skulle vara den form av blå ögon vi har på CCD så skulle alla blåögda CCD vara mycket ljusa utan några som helst pigmentfläckar och ha rosa nos och så är ju inte fallet. Men självklart betyder det ju inte att det aldrig någonsin skulle kunna uppstå och förekomma på rasen men vi kan säga att det stämmer inte in på hur våra “vanliga” blåögda CCD ser ut.

4. Den färgoberoende nedärvningen
Den sista orsaken till blåögdhet som man brukar tala om är en blåögdhet som är totalt oberoende av hundens övriga päls/hudfärg. Den absolut mest kända rasen för denna typ av blåögdhet är Siberian Husky. Den här typen av blåögdhet lever lite av sitt eget liv, ingen vet hur den nedärvs eller varför det ibland blir ett eller två ögon som blir blåa eller kanske bara en skärva eller stänk i ett öga som har blå färg. 
Man vet att vissa avelshundar, trots att de själva är helt brunögda, mer ofta nedärver egenskapen, och det stämmer väl överens med CCD som också har vissa individer, som oavsett vilken partner de parats med, visat sig kunna nedärva egenskapen till avkomman.

Det finns uppfödare, i andra länder än Sverige, som medvetet försökt avla fram blåögda CCD. De har med urval under många generationer och flera dekader lyckats öka frekvensen av antal födda blåögda valpar. Som med alla egenskaper kan man med riktad avel under tillräckligt lång tid öka förekomsten av en egenskap. Men trots deras medvetna arbete mot denna egenskap får de fortfarande fullt brunögda valpar. Detta visar hur otroligt svårt det är att medvetet avla fram just denna egenskap och tyder på att det förmodligen är ett flertal gener inblandade för att egenskapen ska uppstå.

Sett till de blåögda CCD som finns över tid går det att konstatera att ALLA päls/hudfärger kan få blå ögon, och även den på senare år så populära “chokladfärgen” som normalt har bärnstensfärgade ögon kan få blå ögon.

Sammantaget är det därför väldigt troligt att blå ögon hos CCD, precis som hos Siberian Husky, har en helt egen nedärvning oberoende av hundens päls/hudfärg. Det betyder dock inte att den nedärvningen ser exakt ut som hos Siberian Husky, den kan vara helt specifik för CCD eller kanske delas med andra raser som också har samma egenskap. Det finns gott om sällskapsraser som emellanåt får blåögda valpar.
Den här formen av blåögdhet är inte förknippad med något sjukdomstillstånd, varken dövhet, synproblem eller missbildningar.

Waardenburgs syndrom:
Detta är ett medicinskt tillstånd hos människa. Här kommer en exempellista på olika tecken och symtom som en person med Waardenburgs syndrom kan ha (alla har inte allt och listan är övergripande):
– Väldigt ljust blå, nästan “lysande” ögon, ett eller båda ögon
– Vita hårpartier, ofta i pannan (som en vit lock), förtidigt grånande av håret
– Brett isärsittande ögon beroende av en extra bred näsrot
– Hörselskador, allt från nedsättning till hel dövhet
– En lågt ansatt hårlinje samt sammanväxta ögonbryn
– Fläckar med helt vit hud (opigmenterad)
– Sammanväxta tår fingrar och andra abnormiteter i extremiteterna
– Missbildningar invärtes i organen
– Neurologiska problem

En studie på SLU visar att en mutation i en specifik gen orsakar vita tecken hos hund och även är ansvarig för dövhet hos exempelvis Boxer och Dalmatiner, en annan mutation i motsvarande gen hos människa orsakar Waardenburgs syndrom.

Det talades en period väldigt mycket om att CCD med blå ögon skulle vara behäftade med just Waardenburgs syndrom men det finns inget, mig veterligen, sådant dokumenterat fall. Vilket gör det mycket osannolikt att våra blåögda CCD skulle vara drabbade av detta syndrom. Vi borde ju då också ha sett dessa andra symtom hos våra blåögda vilket vi inte gjort, de lever fullt normala hundliv utan att vara mer sjuka än andra CCD.

Vad säger standarden?
I standardtexten kan vi läsa följande om ögonen:
“Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.” Vi kan ju ganska tydligt säga att ett blått öga har mycket svårt att uppfylla biten om att “vara så mörka att de förefaller svarta” vilket betyder att det utifrån standarden är ett fel med blå ögon. Men, ett fel precis som alla andra avvikelser en hund kan ha från standarden.

Vad gäller utställning är det inte förbjudet att ställa ut en hund med blå ögon, dock får man ju räkna med att ett sådant fel kan dra ned hundens placering och pris eftersom det både påverkar uttrycket hos hunden (blå ögon sticker alltid ut och upplevs ofta som mer “stirriga”) och är som vi nyss konstaterat ett rätt uppenbart fel enligt standarden.

När det gäller avel behöver vi fråga oss vilket mål vi har, är målet att avla blåögda CCD genom att para blåögda hundar med varandra är vi helt klart fel ute, det är inte att följa standarden. Om vi däremot vill ta tillvara andra egenskaper som den blåögda hunden har, kombinerar dessa egenskaper klokt mot en partner, utan syfte att medvetet avla mot blåögda avkommor, tillför vi istället genetisk mångfald genom att använda en till individ i avelsbasen. Alla mynt har två sidor och avel är varken enkelt eller absolut och den genetiska mångfalden är vårt viktigaste kort inför rasens framtid!

Med detta hoppas jag att alla läsare har fått klart för sig att en CCD med blå ögon inte vare sig bär merlegenen, är mer döv än någon annan CCD eller är drabbad av Waardenburgs syndrom eller löper större risker än någon annan CCD att vara missbildad eller sjuk.

text & bild Ingela Dittmann