Måste avla med puffar

Man får inte para två Chinese Crested av den nakna varianten. FALSK!


Man måste para in en powder puff var tredje generation för att det ska fortsätta att födas livskraftiga nakna. FALSKT!

Självklart får man para två stycken Chinese Crested av den nakna varianten! Det finns inget hos vare sig Jordbruksverket, SKK eller rasklubben som motsätter sig detta. Parar man två stycken nakna kan utfallet bli blandat med både puffar och nakna, eller bara nakna eller bara puffar. Det är helt enkelt slumpen som avgör utfallet! Man behöver inte heller para med en puff var tredje generation för att få livskraftiga nakna. För att förstå bakgrunden till detta kommer här en liten genetikgenomgång.

Kull med sex stycken livskraftiga hårlösa med varierande behårighetsgrad där båda föräldrarna också var hårlösa.

En teori kring varför påståendena har uppkommit skulle kunna vara okunskap kring den genetiska mutation (FOXI3) som är semiletalt men också nödvändigt för den karakteristiska hårlösheten i enkel uppsättning. Så här beskriver SKK ett semiletalt anlag:

Semiletalt anlag – en genvariant som i dubbel uppsätt­ning (homozygot form) är dödlig, letal. De embryon som får ett semiletalt anlag från båda sina föräldrar överlever inte. Exempel är anlag för stubbsvans (orsakad av en mutation i den så kallade T-genen), anlag för hårlöshet och anlag för färgen harlekin hos grand danois.”

Hos Chinese Crested är det semiletala anlaget dominant och det normala anlaget recessivt. I ett embryo där två muterade anlag möts tillverkas inte tillräckligt av vissa livsnödvändiga proteiner för att det ska kunna bli ett foster. Däremot tillverkas det tillräckligt med livsnödvändiga proteiner när en normal gen möter en muterad vilket resulterar i ett livskraftigt foster där mutationen visar sin närvaro genom bl.a. hårlöshet, det blir alltså en naken Chinese Crested. Ett embryo som får två recessiva, och helt normala, anlag utvecklas till att bli en Powder Puff. Eftersom puffarna bär på dubbel uppsättning av recessiva gener kan en kombination med två puffar aldrig resultera i hårlösa avkommor. Däremot kan en naken alltid ge avkommor av båda varianterna.Summa summarum! Både puffar och nakna bär på normala gener, om de inte hade gjort det hade de inte funnits. Varje naken bär på och för vidare sin recessiva normala gen och sin dominanta muterade gen och oavsett om partnern är en puff eller naken så kodas det alltid nog med och rätt sorts proteiner för att det ska födas både puffa och nakna. Om Powder Puffen hade varit livskraftigare än sitt hårlösa syskon hade man kunnat skönja en trend där fler puffar än nakna fötts (utan att räkna med puff/puff parningarna eftersom dessa enbart genererar puffar). Ser man dock till fördelningen av nakna och puffar som fötts de senaste 5 åren har det faktiskt fötts fler nakna än puffar. På dessa 5 år föddes det totalt 1517 nakna och 1430 puffar, vilket innebär att 87 fler nakna föddes än puffar. Detta trots att 35 av kombinationerna var med enbart puffar till föräldrar, som inte kan ge hårlösa avkommor. Ser man dessutom till genomsnittsstorleken på kullarna hos Chinese Crested ökar dessa stadigt för varje år.   


Läs mer om FOXI3 genen HÄR

Text & bild: Elin Gunnarsson