Styrelsen 2019 mobilanpassad

Följande styrelse valdes på årsmötet 2019

ordförande

Agnes Thorlaksdottir

0708-747066

ordforande@ccclub.se

Viceordförande

Elin Gunnarsson

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?