Hälsoenkäten

Hälsoenkäten

 

Ett tvådagars uppfödarmöte 17-18/4 1999 i Stockholm gav styrelsen i uppdrag att utvidga/revidera den 1:a kartläggningen men också att utarbeta en hälsoenkät som skulle vända sig till valpköpare/kinesägare. Hälsoundersökningen vände sig till hundar födda i perioden mellan 850101 - 990921 totalt 1627 hundar.

CCC köpte ett adressregister på ägare till chinese crested från SKK och i september 1997 skickades hälsoundersökningen ut.

Resultatet av hälsoundersökningen bearbetas nu och så snart svaren är tolkade och klara kommer redovisning att presentera här samt i vår klubbtidning KinesPosten.


CCCs årsmöte 2000 gav styrelsen i uppdrag att komplettera ovanstående hälsoundersökning för ytterligare hundar. Denna gång kom undersökningen att omfatta hundar födda 990922 – 001231 totalt 330 hundar.

2005 års årsmöte gav styrelsen i uppdrag att på nytt komplettera hälsoundersökningen av vuxna hundar. Den enkäten kommer att sändas till ägare under september månad 2005.


Så här ser blanketten ut.

Så här ser det medföljande brevet ut (2005).

Redovisning av de första två enkäterna

Tillbaka till Kartläggningar

 

seven1.jpg