1:a kartläggningen (1993-1997)

1:a Kartläggningen 1993-1997

 

Ett tvådagars uppfödarmöte 4-5/10-1997 i Huskvarna gav styrelsen i uppdrag att utarbeta en första kartläggning av rasens hälsostatus. Kartläggningen skulle vända sig till valpar registrerade perioden 930101 - 971231, alltså valpar registrerade långt före beslutet fattades. En inte helt lätt utmaning till styrelsen från uppfödarmötet.
I arbetet engagerades agronom Lennart Swenson, SLU och SKK samt som kontaktperson mellan CCC och uppfödarna fungerade Iréne Berglund, argonomstuderande SLU.

Frågorna som enkäten baserades på tillkom genom sk. "brainstorm" på uppfödarmötet, uppfödarna gick igenom olika avvikelse de kände till/hade haft i sina kullar och man utgick från tesen "om jag känner till det/har haft det, bör nog andra uppfödare ha samma erfarenhet som jag".

På uppfödarmötet deltog representanter från dåvarande specialklubben SSD och från Jordbruksverket

Före utskicket av enkäten hade avelsrådet via brev tillfrågat samtliga uppfödare om de ställde sig positiva till att medverka i kartläggningen av rasen. 72% av de tillfrågade, eller 65 uppfödare med tillsammans 234 av de totalt 296 registrerade kullarna svarade jag på frågan.

Enkäten skickades ut 980804 till samtliga som under perioden 930101 - 971231 registrerat en valpkull, oavsett medlemskap i CCC eller ej.

När svaren som skickades till kontaktpersonen, Iréne Berglund, räknats visade det sig att mycket få uppfödare svarat. Uppfödare till 108 av de totalt 296 kullarna, det är en svarsfrekvens som är 36,5% och anses i sådana här sammanhang för låg för att dra slutsatser av.

 

Här kan du läsa redovisningen av 1:a kartläggningen

Så här såg blanketten samt det medföljande brevet ut

 

Tillbaka till Kartläggningar

 

34 - satu m - tv spottade p bnk.jpg