Kartläggningar

 

Kartläggningar av olika slag genomförs för att utreda rasens hälsostatus, förekommande genetiska sjukdomar, defekter och anomalier. Bakomliggande orsaker till dessa kommer efterhand att utredas. I kartläggningarna framkommer också många positiva saker om rasen som är minst lika viktigt att slå vakt om, och få belagt att de finns, för att kunna bevara dessa egenskaper.
Kartläggningar av olika slag, inom olika område, utgör ett viktigt instrument i framtagandet av den rasspecifika avelsstrategin.

 

Kartläggningens mål

Kartläggningens mål är att ge kunskaper som kan användas för att:
  • Bevara de egenskaper där inga avvikelser förekommer.
  • Ge underlag för att utarbeta de rekommendationer som eventuellt behövs för att kunna minimera förekomst och verkningar av genetiskt belastade sjukdomar, defekter och anomalier i rasen.

 

Här nedan kan du läsa mer om de olika kartläggningarna som tidigare genomförts eller pågår och redovisningarna av resultatet från dem:

1:a kartläggningen (1993 - 1997)

Hälsoenkäten
2:a kartläggningen (1998 - 2001)
Pågående kartläggning (2002 - )
pokas1.jpg