Nominering till Årets CCC Medlem 2020

Varje år utses en stipendiat och stipendiet delas ut till enskild medlem som på något vis utmärkt sig på ett positivt sätt som gynnar rasen, medlemmarna eller klubben.

Det kan t ex vara någon som gör mycket för rasen, för valpköpare, för andra medlemmar, främjar rasens anseende, lyfter rasen i olika tävlingsgrenar och så vidare.

Kravet för att kunna nomineras är aktivt medlemskap i chinese Crested Club vid såväl nomineringen som vid utdelningen av stipendiet.

Kravet för att kunna nominera är aktivt medlemskap i CCC vid nomineringstillfället.

Nominerar gör du via denna länk : NOMINERA

Nomineringen ska innehålla personuppgifter (namn och adress) på den nominerade, motivering till nomineringen samt namn och medlemsnummer på den som nominerar (för kontroll av medlemskap) Nominering måste vara Chinese Crested Club tillhanda senast 15/2-2020.

Kandidaterna presenteras då på Chinese Crested Clubs hemsida samt på Facebooksidan där röstning avgör vilken den slutliga stipendiaten är.

Röstningen pågår mellan 16/2-2021 – 28/2-2021.

Stipendiets vinnare presenteras på vårt årsmöte antingen digitalt 13/3-21 eller fysiskt 20/3-21