Mönstring 2016-2017

Under 2017 genomförde styrelsen tillsammans med SKK en s.k. mönstring av rasen. Mönstringen innebar att representanter från klubbens styrelse och domare från SKK gick igenom över 400 Chinese Cresteds på ett antal olika platser i landet. Syftet var från SKKs sida att skapa sig en bild av behårigheten hos de hårlösa och pälskvalitén hos Powder Puffen. Styrelsen undersökte samma två delar som SKK men tittade även på ett par andra “drag” som ansågs vara intressanta att undersöka. Sammanställning av mönstringen hittar du i nedanstående länk:

Utvärdering av mönstringen

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?