Valpförmedling

valpformedling

Regler för valphänvisning

 • SKK:s grundregler gäller
 • Uppfödaren skall vara medlem i CCC
 • Kullen ska uppfylla alla klubbens avelsrekommendationer
 • Uppfödare som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN får inte stå med i listan över "godkända uppfödare" under perioden åtgärden är gällande
 • Valphänvisningen är kostnadsfri

Klubbens avelsrekommendationer

 • Föräldrarna får inte vara yngre än 18 månader vid parningstillfället
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället
 • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status gällande Primär Linsluxation, PLL
 • Det bör finnas känd patella status
 • Avelsgraden bör inte överstiga 6,25%
 • Det bör finnas en känd DNA status för PRA-prcd
 

Genomförande

 • Uppfödare som vill ha sin kull förmedlad ska ansöka om förmedling på de blanketter som finns på hemsidan. Observera att ofullständigt ifyllda blanketter returneras
 • Uppfödare som vill få sin kull förmedlad direkt efter parning måste meddela ansvarig valpförmedlare uppgifter angående kullen senast två veckor efter beräknad valpning, annars tas förmedlingen bort

Förmedlingen gäller tills valparna är 6 månader 

Avelspolicy, Avelsmål och Rekommendationer går att läsa i sin helhet här.

 

Valpförmedlare

Lotta Juhlin
Nysätra Lejd 2
749 63 Örsundsbro

 

070-202503

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Hitta valpförmedlingens blanketter i menyn till vänster