Uppfödarutbildningen

CCC uppfödarutbildning

SYFTE: Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån hos uppfödare av klubbens ras. 

BAKGRUND: Grundtanken med uppfödarutbildningen är att tillhandahålla uppfödare som brinner för rasen ett verktyg för vidare avel samt bredda kunskapsnivån hos uppfödarna för att bibehålla och främja rasen. Den fungerar även som en hjälp för presumtiva intressenter av rasen att välja en uppfödare som visat ett engagemang för rasen och klubben samt har genomfört en utbildning som omfattar det absolut nödvändigaste inom allt rörande uppfödning. 

INNEHÅLL: Rasstandard 

Anatomi 

Genetik 

Avelsplanering

Parning/valpning 

Uppfödning av valpar

Avtal/juridik

SKK:s grundregler 

Registreringsbestämmelser

Rasspecifik avelsstrategi

Näringslära  

STUDIEGÅNG: Självstudier  

LITTERATUR:  

SKK Bokserie för uppfödare med sju böcker:

Uppfödarboken

Anatomiboken

Hundmatboken

Juridikboken

Beteendeboken

Valpningsboken

Avelsboken

Rasspecifika avelsstrategier RAS för Chinese Crested

Rasstandard för Chinese Crested Dog 

CCC:s raskompendium

SKK:s grundregler

SKK:s Registreringsbestämmelser

SKK:s Avelspolicy

SDHK:s Avelspolicy

CCC:s Avelspolicy  

Vid intresse av att genomföra CCC’s uppfödarutbildning vänligen kontakta chinesecrested@ccclub.se

Uppfödare som står med på CCC’s uppfödarlista och har genomfört uppfödarutbildningen med godkänt resultat får ett emblem vid sitt namn.

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?