Uppfödarmöten

Under 2013 genomförde CCC ett par mycket uppskattade uppfödarmöten på ett par olika platser i landet. Fria diskussioner pågick om avel, genetik, rasen och mycket annat matnyttigt. På plats gavs även möjlighet att skriva CCC’s uppfödarprov.

Vid intresse för fler uppfödarmöten maila gärna chinesecrested@cclub.se

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?