Rallylydnad

Rallylydnad är en hundsport som befrämjar glädje, samarbete och följsamhet mellan hund och förare och är öppen för alla, dvs även rörelsehindrade kan utföra denna gren. 

Från den 1 juli 2011 är det en officiell sport i Sverige, och allt fler har upptäckt hur roligt det är att träna och tävla i Rallylydnad.

I Rallylydnad går hund och förare en bana 15 x 25 meter, ritad av rallylydnadsdomare. Där förekommer olika antal övningar/moment, beroende på vilken klass man tränar eller tävlar. Varje moment/övning beskrivs på en skylt, där det framgår av bild och text, vad hund och förare ska utföra för övning. Sammanlagt finns det 72 skyltar att lära in om man vill ta del av alla ända upp i Mästarklass. En rolig och nyttig utmaning att sen också lära din hund vad som står. Ex. På skyltar nedan. 

Man ska gå banan i ett ganska raskt tempo med hunden i de flesta fall på sin vänstra sida. Ekipaget ska utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet och det ska synas att det är roligt att gå Rallylydnad. Föraren får prata uppmuntrande med hunden  under genomförandet och gärna också visa tydligt med tecken så att hunden får tydliga instruktioner om vilken övning den ska utföra vid de olika skyltarna. Det är dock ej tillåtet att vidröra eller banna hunden med röst eller onödigt hårda kommando. På tävling startar varje ekipage med 100 poäng vilket gäller i alla de fyra klasserna. Under tävlingens gång ger domaren avdrag beroende på avikelse från det önskvärda utförandet både i och mellan momenten. Helhetsintrycket skall var positivt och med glädje utförda moment. Endast i Nybörjarklass förekommer koppel. Övriga klsserna tävlas utan koppel vilket är rätt skönt då koppel oftast är i vägen.

   

Tävlingsklasser, Kvalificerade resultat och Uppflyttningar:

Rallylydnadstävlingar indelas i fyra klasser: Nybörjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad klass, Mästarklass Kvalificerade resultat är minst 70 poäng under förutsättning att ekipaget inte blivit underkända. Uppflyttning:Berättigad till uppflyttning i nästa klass är hund som har minst tre kvalificerade resultat eller minst ett resultat helt utan avdrag (100 poäng)

Placering och Rallylydnadsdiplom För att få den officiella titeln i de olika klasserna krävs att ekipaget erhållit minst tre kvalificerade resultat i klassen. Titel: Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass, RLD N Titel: Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass, RLD F Titel: Rallylydnadsdiplom Avancerad klass, RLD A Titel: Rallylydnadsdiplom Mästarkass, RLD M

Ekipage med höga poäng i Mästarklass har sen möjlighet att kvalificera sig till SM i Rallylydnad som anordnas en gång/år Svenska Mästerskapen i Rallylydnad äger rum 13-15/9 2013 i Skåne med Söderåsens BK som huvudarrangör

Information med regler och bestämmelser hittar ni på www.brukshundsklubben.se En matnyttig sida med alla skyltar, moment och utförande : www.rallylydnad.se Flera sidor finns på nätet som visar denna härliga sport. Lycka till!

 

 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?