Welcome to the CCClub Swedens information page about ChineseCrested.no Site!

Please bookmark this page to be sure not to miss any information about the process. Please scroll down and read (All pictures are for information only, the site is currently down)

Our hope is for the site being to be opened by july 1st – 2019 

“Important Notice: Our paypal account has reached some sort of limit for funds accepted for new accounts and we had to provide additional information. We have done so and paypal should work again by monday. Until then the paypal option will be deleted as option for donations to CCNO.  Thank you for your support, trust and donations! Sincerely Marianne Treasurer CCClub”

Timeline: At the moment we have moved the database to swedish servers, it has some major issues that needs fixing and we are currently exploring our options and are in negotiation with some companies who can fix those as well as add on some new additions to the site. In order to comply with the law as well as making sure that we secure the site against sabotage this process takes a bit more time than we hoped for.  As soon as we are ready we will release the site for BETA-testing to our backers and members 

What we have done – Quotes are being reviewed  – Decision to request quotes from various reputable firms to do the error fix and get the site back up -Research, errormapping and budget work – the database is moved -the server is setup – Research and ordering of servers and hosting -fundraiser started (this has nothing with the progress to do, we will get it up no matter what, but any funds raised will secure the sites future and its development) – Signed a law firm to make sure the site complies with all legislation – Contacting various legal firms in search of signing an bureau to protect the site and the ccc against future problems – The CCClub takes over ChineseCrested.no -Research about all legal issues, the costs involved to take over, host and maintain the database. – Negotiations with previous owners about allowing the ccclub to take over their beautiful legacy. Sincerely Marianne  Head of PR ccclub

 

“Viktig information om insamlingen till CCNO! Vi har nått nån maxgräns för nya paypal konton och behövde skicka in ytterligare information om klubben. Vi har gjort det och paypal bör fungera igen på måndag men till dess är paypal inte ett alternativ för att donera med i insamlingen. Stort tack för er support, ert förtroende och era donationer! Mvh Marianne Kassör CCClub”

Vi hoppas att sidan är uppe igen 1 juli 2019 – uppdatering sker löpande dock inte i realtid

Tidslinje: För tillfället har databasen flyttats till svenska servrar, den har flera större problem som behöver lösas innan vi kan släppa den och vi ser över våra möjligheter. Förhandlingar pågår med några företag som kan fixa problemen samt lägga till lite fler funktioner till sidan. För att klara av gällande lagstiftning och säkra sidan från sabotage har den här processen tagit längre tid än vi hoppats på. Så fort vi har ett resultat som är hållbart så kommer vi släppa sidan för betatest till våra Backers som donerat och till våra medlemmar.

Vad vi gjort: – Vi ser över offertar. – Beslut att ta in offertar från renommerade företag för problemlösning och få upp sidan. – Research, felsökning och budgetarbete – Databasen flyttas till svensk server – Servern sätts upp – Research och beställning av hosting och server – Insamling startad (den är fristående och oavsett utfall kommer sidan lanseras, men insamlade medel säkerställer sidans framtid och utveckling) – Signerat avtal med en advokatbyrå för att vara säkra på att sidan följer gällande lagstiftning – Kontakt med diverse advokatbyråer för att hitta en som kan skydda databasen och ccc mot framtida problem – CCClub tar över Chinesecrested.no – Resarch rörande lagstiftning, kostnader för övertag, drift och underhåll. – förhandlingar med tidigare ägare om övertag av denna stora bit historia.

Med vänlig hälsning Marianne  PR-ansvarig ccclub


 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?