Welcome to the CCClub Swedens information page about ChineseCrested.no Site!

Please bookmark this page to be sure not to miss any information about the process. Please scroll down and read (All pictures are for information only, the site is currently down)

Our hope is for the site being to be opened by july 1st – 2019 

“Important Notice: Our paypal account is now active again Thank you for your support, trust and donations! Sincerely Marianne Treasurer CCClub”

Timeline: We have chosen our partner for this project and as of now we are beginning the immense work on the database which includes locating the errors and fixing them. Preparations are being made to get everything ready so that we can launch the site to our Betatesters and of course to everyone else. The CCC has decided that the BETA version will be released to the members of the swedish CCClub and our much appreciated backers from chuffed as well as those who donated from this page or directly. We will launch it for the rest of the world as soon as we fixed the major issues.  We will provide a form where everyone can report errors to us as well as a form for suggestions of improvements and ideas for new functions. However we need to be clear that we of course will not be able to implement all suggestions but we will consider the ones made thru these forms in our decisions on what to implement, improve or develop and how we will do it.

What we have done so far – Solved issues with our Paypal Account – Moved the database to swedish servers with more capacity and a larger drive – Quotes are being reviewed  – Decision to request quotes from various reputable firms to do the error fix and get the site back up -Research, errormapping and budget work – the database is moved -the server is setup – Research and ordering of servers and hosting -fundraiser started (this has nothing with the progress to do, we will get it up no matter what, but any funds raised will secure the sites future and its development) – Signed a law firm to make sure the site complies with all legislation – Contacting various legal firms in search of signing an bureau to protect the site and the ccc against future problems – The CCClub takes over ChineseCrested.no -Research about all legal issues, the costs involved to take over, host and maintain the database. – Negotiations with previous owners about allowing the ccclub to take over their beautiful legacy. Sincerely Marianne  Head of PR ccclub

 

“Viktig information: Vårt Paypal konto är nu aktivt igen. Stort tack för er support, ert förtroende och era donationer! Mvh Marianne Kassör CCClub”

Vi hoppas att sidan är uppe igen 1 juli 2019 – uppdatering sker löpande dock inte i realtid

Tidslinje: Just nu: vi har valt samarbetspartner och nu börjar det massiva felsökningsarbetet och förberedelserna för släpp till betatest och därefter fullt släpp. Beslutet är att våra medlemmar samt backers kommer bli de som får betatesta sidan och vi kommer släppa den till er så fort som vi löst de största problemen. Övriga användare får tillgång till sidan när vi fått klart betatesten. Vi kommer ha ett formulär där fel kan rapporteras in vartefter och även ett formulär för förslag till förbättringar och förslag. Vi kommer såklart inte kunna genomföra alla men utvecklingen av sidan kommer väga de förslagen högt när vi väljer vad vi ska utveckla och hur. 

Vad vi gjort: –  – Löst problem med Paypalkontot  – Flyttat databasen till svenska servrar med större kapacitet och större lagringsyta. – Vi ser över offertar. – Beslut att ta in offertar från renommerade företag för problemlösning och få upp sidan. – Research, felsökning och budgetarbete – Databasen flyttas till svensk server – Servern sätts upp – Research och beställning av hosting och server – Insamling startad (den är fristående och oavsett utfall kommer sidan lanseras, men insamlade medel säkerställer sidans framtid och utveckling) – Signerat avtal med en advokatbyrå för att vara säkra på att sidan följer gällande lagstiftning – Kontakt med diverse advokatbyråer för att hitta en som kan skydda databasen och ccc mot framtida problem – CCClub tar över Chinesecrested.no – Resarch rörande lagstiftning, kostnader för övertag, drift och underhåll. – förhandlingar med tidigare ägare om övertag av denna stora bit historia.

Med vänlig hälsning Marianne  PR-ansvarig ccclub


 

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?