Avel & Hälsa

AvelsrekommendationerRASHälsofrågorDNA-listanHälsoenkätMönstring

Ansvarig avelsfunktionär

Elin Gunnarsson 070-3022152

avelsrad@ccclub.se

Vad gör ett avelsråd?

  • Svarar på frågor och funderingar kring rasen.
  • Informera om vad som händer inom rasen i fråga om eventuella sjukdomar, defekter, inavelskoefficienter samt andra områden som rör avel, mentalitet och hälsa.
  • Arbetar och utvecklar RAS (rasspecifik avelsstrategi).
  • Följer kontinuerligt upp rasens hälsoläge och kartlägger utvecklingen för att förekomma eventuella förändringar i hälsoläget.
  • Ge information om rasstandarden och rasklubbens rekommendationer.

Vill du läsa mer om avelsrådets arbetsuppgifter klicka HÄR

Är du intresserad av att börja föda upp rekommenderar avelsrådet att besöka SKK’s sida med samlad information om avel och uppfödning. Välkommen att kontakta avelsrådet med dina frågor och funderingar!

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?